Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/205401–205500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205401 2001 ED11 02/03/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
205402 2001 EY16 03/03/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
205403 2001 EO21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
205404 2001 FO7 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
205405 2001 FL9 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
205406 2001 FG14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
205407 2001 FJ14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
205408 2001 FV20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
205409 2001 FB44 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205410 2001 FU56 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
205411 2001 FP68 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205412 2001 FP85 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
205413 2001 FX85 26/03/2001 Cerro Tololo DLS 2,9 km MPC · JPL
205414 2001 FF93 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205415 2001 FP95 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
205416 2001 FB117 19/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
205417 2001 FC129 30/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
205418 2001 FT135 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
205419 2001 FS154 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205420 2001 FN176 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205421 2001 FX176 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
205422 2001 FP190 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
205423 2001 FM196 25/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
205424 Bibracte 2001 GY3 13/04/2001 Le Creusot J.-C. Merlin 2,8 km MPC · JPL
205425 2001 GD9 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
205426 2001 HT16 25/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
205427 2001 HM17 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205428 2001 HD66 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
205429 2001 HR66 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
205430 2001 JC3 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
205431 2001 JD8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
205432 2001 JN8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
205433 2001 KE 16/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205434 2001 KV27 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
205435 2001 KU34 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205436 2001 KV55 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
205437 2001 MU11 21/06/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
205438 2001 ML12 21/06/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
205439 2001 MQ29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
205440 2001 NW20 14/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
205441 2001 NF21 14/07/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
205442 2001 OY3 18/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
205443 2001 OP7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
205444 2001 OK29 18/07/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
205445 2001 OJ44 23/07/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
205446 2001 OE69 18/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
205447 2001 PW6 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
205448 2001 PW19 10/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
205449 2001 PU31 10/08/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
205450 2001 PQ32 10/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
205451 2001 PC39 11/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
205452 2001 PH50 15/08/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
205453 2001 PU55 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
205454 2001 PX66 12/08/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
205455 2001 QR1 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205456 2001 QV10 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
205457 2001 QY12 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205458 2001 QA13 16/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
205459 2001 QQ34 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
205460 2001 QA37 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
205461 2001 QX40 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
205462 2001 QB46 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205463 2001 QP65 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
205464 2001 QH73 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
205465 2001 QK86 16/08/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
205466 2001 QB100 18/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
205467 2001 QF112 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
205468 2001 QJ112 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205469 2001 QY113 26/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,8 km MPC · JPL
205470 2001 QV117 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205471 2001 QY123 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
205472 2001 QS152 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,2 km MPC · JPL
205473 2001 QE155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
205474 2001 QE158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
205475 2001 QM162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
205476 2001 QT186 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
205477 2001 QM187 21/08/2001 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
205478 2001 QP190 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
205479 2001 QB203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
205480 2001 QQ205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
205481 2001 QZ208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
205482 2001 QJ214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
205483 2001 QU223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
205484 2001 QY236 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
205485 2001 QP238 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
205486 2001 QG240 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
205487 2001 QP242 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
205488 2001 QL248 24/08/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
205489 2001 QT248 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205490 2001 QR255 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
205491 2001 QG266 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205492 2001 QM267 20/08/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
205493 2001 QP268 20/08/2001 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
205494 2001 QH294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
205495 2001 QF295 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205496 2001 QN327 16/08/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
205497 2001 QQ327 16/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
205498 2001 RX8 10/09/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
205499 2001 RD17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,0 km MPC · JPL
205500 2001 RE21 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL