Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/206201–206300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206201 2002 UN25 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
206202 2002 UU34 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
206203 2002 UR36 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
206204 2002 UN37 31/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
206205 2002 UF40 31/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
206206 2002 US40 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206207 2002 UY72 20/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
206208 2002 UV75 31/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206209 2002 VW9 01/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
206210 2002 VX15 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
206211 2002 VG27 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
206212 2002 VS34 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206213 2002 VX34 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
206214 2002 VN38 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206215 2002 VB39 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
206216 2002 VD40 08/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 4,8 km MPC · JPL
206217 2002 VD42 05/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
206218 2002 VF44 04/11/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
206219 2002 VD51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
206220 2002 VS56 06/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
206221 2002 VH62 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206222 2002 VF66 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
206223 2002 VX71 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
206224 2002 VP74 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206225 2002 VJ88 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
206226 2002 VN99 13/11/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
206227 2002 VY103 12/11/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
206228 2002 VD108 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206229 2002 VP113 13/11/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
206230 2002 VP118 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
206231 2002 VE120 12/11/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
206232 2002 VC124 14/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
206233 2002 VH125 13/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
206234 2002 WC4 24/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206235 2002 WO5 23/11/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
206236 2002 WG9 24/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
206237 2002 WG15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
206238 2002 WM17 30/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206239 2002 WR19 25/11/2002 Palomar S. F. Hönig 2,1 km MPC · JPL
206240 2002 WC27 16/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206241 Dubois 2002 WM28 24/11/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
206242 2002 XD1 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206243 2002 XO16 03/12/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
206244 2002 XL17 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206245 2002 XU17 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206246 2002 XV20 02/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206247 2002 XJ26 03/12/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
206248 2002 XU35 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
206249 2002 XP42 07/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206250 2002 XS46 07/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206251 2002 XE47 08/12/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
206252 2002 XM60 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206253 2002 XM63 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206254 2002 XD66 12/12/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
206255 2002 XL68 12/12/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
206256 2002 XR73 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206257 2002 XW76 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206258 2002 XG77 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
206259 2002 XN83 13/12/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
206260 2002 XX83 13/12/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
206261 2002 XB90 14/12/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
206262 2002 XA91 14/12/2002 Kingsnake J. V. McClusky 4,6 km MPC · JPL
206263 2002 XL102 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
206264 2002 XQ113 07/12/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
206265 2002 XP115 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
206266 2002 YW6 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
206267 2002 YB7 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
206268 2002 YN7 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
206269 2002 YE9 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206270 2002 YC10 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
206271 2002 YP12 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
206272 2002 YB22 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206273 2002 YF26 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
206274 2002 YZ28 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206275 2002 YG33 30/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206276 2003 AH5 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206277 2003 AM9 03/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
206278 2003 AT17 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
206279 2003 AA21 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
206280 2003 AR21 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
206281 2003 AH26 04/01/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
206282 2003 AL43 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206283 2003 AV64 07/01/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
206284 2003 AL66 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
206285 2003 AT67 08/01/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
206286 2003 AY69 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
206287 2003 AG74 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
206288 2003 AG85 08/01/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
206289 2003 AT85 11/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
206290 2003 AL89 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206291 2003 AM92 08/01/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
206292 2003 BR31 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
206293 2003 BH43 27/01/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
206294 2003 BH83 31/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
206295 2003 BQ86 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
206296 2003 CJ18 08/02/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206297 2003 DB3 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
206298 2003 DO20 22/02/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206299 2003 EJ32 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
206300 2003 FX20 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL