Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/205301–205400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205301 2000 SG271 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205302 2000 SM271 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205303 2000 ST291 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205304 2000 SF293 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205305 2000 SS303 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205306 2000 SH304 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205307 2000 SD345 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
205308 2000 SW368 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
205309 2000 SQ376 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205310 2000 TH11 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205311 2000 TS12 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
205312 2000 TS16 01/10/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
205313 2000 TM18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205314 2000 TN19 01/10/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
205315 2000 TG41 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
205316 2000 TW48 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
205317 2000 TJ61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
205318 2000 UA22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205319 2000 UY24 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205320 2000 UK25 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205321 2000 UF28 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205322 2000 UW29 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
205323 2000 UJ34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205324 2000 UT38 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205325 2000 UY38 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205326 2000 UG41 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
205327 2000 UY48 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205328 2000 UF65 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205329 2000 UM66 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205330 2000 UA84 31/10/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
205331 2000 UG90 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205332 2000 UC92 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205333 2000 UK93 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205334 2000 UF94 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
205335 2000 UB98 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205336 2000 UJ101 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205337 2000 VN7 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205338 2000 VH12 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205339 2000 VQ53 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205340 2000 VK55 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
205341 2000 VN57 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205342 2000 WW5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205343 2000 WP7 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205344 2000 WF18 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205345 2000 WC26 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205346 2000 WC29 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205347 2000 WM30 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
205348 2000 WR52 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205349 2000 WN66 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205350 2000 WC85 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205351 2000 WP103 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205352 2000 WC107 29/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205353 2000 WY126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
205354 2000 WT135 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
205355 2000 WZ153 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
205356 2000 WZ172 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205357 2000 XB7 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
205358 2000 XT26 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205359 2000 XS31 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205360 2000 XT38 06/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 4,7 km MPC · JPL
205361 2000 XQ50 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
205362 2000 XF54 15/12/2000 Uccle T. Pauwels 1,1 km MPC · JPL
205363 2000 YW16 21/12/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
205364 2000 YE28 26/12/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
205365 2000 YE37 30/12/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
205366 2000 YO44 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205367 2000 YH54 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205368 2000 YS83 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205369 2000 YO106 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205370 2000 YM124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
205371 2001 AX 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205372 2001 AL10 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205373 2001 AH21 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
205374 2001 AJ28 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205375 2001 AQ48 04/01/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
205376 2001 BU5 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205377 2001 BR9 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205378 2001 BJ16 18/01/2001 Haleakala NEAT 650 m MPC · JPL
205379 2001 BX23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205380 2001 BT31 20/01/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
205381 2001 BM38 21/01/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
205382 2001 BJ44 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205383 2001 BV47 21/01/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
205384 2001 BP69 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
205385 2001 CW36 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
205386 2001 CX44 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205387 2001 DJ3 16/02/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
205388 2001 DV8 17/02/2001 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
205389 2001 DU10 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205390 2001 DS13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
205391 2001 DA20 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205392 2001 DX35 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205393 2001 DQ50 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205394 2001 DY54 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
205395 2001 DV77 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205396 2001 DP92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
205397 2001 DA99 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205398 2001 EO3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
205399 2001 EX3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
205400 2001 EO10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL