Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/206101–206200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206101 2002 RW180 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
206102 2002 RF185 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206103 2002 RD190 14/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
206104 2002 RG190 14/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
206105 2002 RK191 15/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
206106 2002 RN192 12/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
206107 2002 RD208 12/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
206108 2002 RC209 14/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
206109 2002 RN214 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
206110 2002 RX214 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206111 2002 RC221 15/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
206112 2002 RK233 14/09/2002 Palomar R. Matson 2,0 km MPC · JPL
206113 2002 RK235 14/09/2002 Palomar R. Matson 3,5 km MPC · JPL
206114 2002 RJ237 15/09/2002 Palomar R. Matson 1,4 km MPC · JPL
206115 2002 RA243 14/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
206116 2002 RO246 15/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
206117 2002 RS248 14/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206118 2002 RJ254 14/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206119 2002 RM255 13/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
206120 2002 RH270 14/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206121 2002 RR274 04/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
206122 2002 RV276 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
206123 2002 RL279 14/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
206124 2002 SH4 27/09/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
206125 2002 SM8 27/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
206126 2002 SK9 27/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206127 2002 SW10 27/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206128 2002 SQ40 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
206129 2002 SS45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
206130 2002 SJ52 17/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
206131 2002 SU54 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
206132 2002 SY60 16/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
206133 2002 SC64 28/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
206134 2002 SP70 26/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
206135 2002 TA2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
206136 2002 TB10 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
206137 2002 TS12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
206138 2002 TU17 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
206139 2002 TW42 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
206140 2002 TV48 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
206141 2002 TA59 04/10/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,8 km MPC · JPL
206142 2002 TA66 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
206143 2002 TJ84 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
206144 2002 TG92 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206145 2002 TE94 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206146 2002 TL97 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
206147 2002 TK98 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206148 2002 TZ102 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
206149 2002 TF119 03/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
206150 2002 TJ124 04/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206151 2002 TN127 04/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
206152 2002 TE129 04/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
206153 2002 TU136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
206154 2002 TW143 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
206155 2002 TG158 05/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206156 2002 TX170 03/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
206157 2002 TP176 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
206158 2002 TT180 14/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
206159 2002 TU185 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
206160 2002 TB187 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
206161 2002 TF192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
206162 2002 TV214 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
206163 2002 TW215 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206164 2002 TH222 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206165 2002 TE233 06/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
206166 2002 TA242 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
206167 2002 TS242 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206168 2002 TC250 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
206169 2002 TH250 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
206170 2002 TP252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
206171 2002 TQ258 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206172 2002 TY262 10/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
206173 2002 TT272 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206174 2002 TD278 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
206175 2002 TN293 10/10/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
206176 2002 TK294 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
206177 2002 TB295 13/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
206178 2002 TF295 13/10/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
206179 2002 TZ295 13/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
206180 2002 TY304 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
206181 2002 TN312 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
206182 2002 TM315 04/10/2002 Apache Point SDSS 5,9 km MPC · JPL
206183 2002 TM316 04/10/2002 Apache Point SDSS 5,9 km MPC · JPL
206184 2002 TW317 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
206185 Yip 2002 TB323 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
206186 2002 TS329 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
206187 2002 TB361 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
206188 2002 TO375 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206189 2002 TB376 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206190 2002 TH376 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
206191 2002 TE378 15/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
206192 2002 UR2 28/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
206193 2002 UH7 28/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
206194 2002 UN7 28/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
206195 2002 UW8 28/10/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
206196 2002 UW11 28/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
206197 2002 UQ18 30/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
206198 2002 UE20 28/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
206199 2002 UB22 30/10/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
206200 2002 UK23 31/10/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL