Danh sách tiểu hành tinh/205201–205300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205201 2000 EG138 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
205202 2000 ES164 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205203 2000 EQ174 06/03/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
205204 2000 EO178 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
205205 2000 FA1 26/03/2000 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
205206 2000 GU30 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
205207 2000 GB40 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205208 2000 GG43 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
205209 2000 GA61 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205210 2000 GK86 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
205211 2000 GJ133 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
205212 2000 HW8 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
205213 2000 HC32 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205214 2000 JG67 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
205215 2000 JH94 04/05/2000 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
205216 2000 MU2 27/06/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
205217 2000 ON40 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
205218 2000 OB46 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
205219 2000 OA56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
205220 2000 PP27 05/08/2000 Prescott P. G. Comba 4,2 km MPC · JPL
205221 2000 QS31 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205222 2000 QV43 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205223 2000 QQ52 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
205224 2000 QT54 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205225 2000 QK60 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205226 2000 QS71 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205227 2000 QV75 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
205228 2000 QH100 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205229 2000 QK103 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205230 2000 QW103 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205231 2000 QY110 24/08/2000 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
205232 2000 QF115 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205233 2000 QO118 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205234 2000 QZ120 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205235 2000 QH129 31/08/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
205236 2000 QB131 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205237 2000 QQ160 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205238 2000 QU161 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205239 2000 QV173 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205240 2000 QT175 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205241 2000 QV177 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205242 2000 QQ185 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205243 2000 QT185 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205244 2000 QA189 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205245 2000 QR192 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205246 2000 QA201 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205247 2000 QD203 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
205248 2000 QT203 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
205249 2000 QY204 31/08/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
205250 2000 QV206 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205251 2000 QT211 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205252 2000 QH221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
205253 2000 RH42 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205254 2000 RP43 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205255 2000 RY46 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205256 2000 RS78 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
205257 2000 RT78 09/09/2000 Kleť Kleť Obs. 1,2 km MPC · JPL
205258 2000 RO83 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205259 2000 RA89 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
205260 2000 RO93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
205261 2000 RR100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
205262 2000 SJ16 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205263 2000 ST30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205264 2000 SV33 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205265 2000 SB38 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205266 2000 SM51 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205267 2000 SE55 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205268 2000 SG55 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205269 2000 SN56 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205270 2000 SM65 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205271 2000 SM70 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205272 2000 SG76 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205273 2000 SD81 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205274 2000 SC87 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205275 2000 SD96 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205276 2000 SY97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205277 2000 SC104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205278 2000 SL105 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205279 2000 SP113 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205280 2000 SU118 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205281 2000 SH138 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205282 2000 SU140 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205283 2000 ST148 24/09/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
205284 2000 SQ154 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205285 2000 SD156 24/09/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
205286 2000 SL167 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205287 2000 SY173 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
205288 2000 SX203 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205289 2000 SZ208 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
205290 2000 SH210 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205291 2000 SV210 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205292 2000 SQ229 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205293 2000 SH249 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205294 2000 ST253 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205295 2000 SF259 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205296 2000 SY260 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205297 2000 SL263 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205298 2000 SS265 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205299 2000 SN266 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205300 2000 SW267 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL