Danh sách tiểu hành tinh/205101–205200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205101 1999 TE218 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205102 1999 TC223 03/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
205103 1999 TH226 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
205104 1999 TZ227 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
205105 1999 TC234 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
205106 1999 TQ260 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
205107 1999 TP267 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205108 1999 TK279 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205109 1999 UW32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
205110 1999 UE33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
205111 1999 UQ40 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
205112 1999 UQ52 31/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
205113 1999 VN4 01/11/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
205114 1999 VQ8 08/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
205115 1999 VP17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
205116 1999 VF20 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
205117 1999 VK42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
205118 1999 VB67 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205119 1999 VO71 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205120 1999 VQ82 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205121 1999 VL83 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
205122 1999 VE92 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
205123 1999 VR92 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
205124 1999 VC94 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205125 1999 VD102 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205126 1999 VH129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205127 1999 VF147 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205128 1999 VV152 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
205129 1999 VO157 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
205130 1999 VO159 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205131 1999 VL166 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205132 1999 VJ168 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205133 1999 VK171 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205134 1999 VQ181 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
205135 1999 VM183 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
205136 1999 VM193 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
205137 1999 VG198 03/11/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
205138 1999 VP201 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
205139 1999 VW221 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
205140 1999 WC11 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
205141 1999 WR14 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
205142 1999 WQ15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
205143 1999 WD18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
205144 1999 XX9 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
205145 1999 XK36 06/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
205146 1999 XC43 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205147 1999 XR53 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205148 1999 XR89 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
205149 1999 XS110 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
205150 1999 XD124 07/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
205151 1999 XE147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
205152 1999 XK156 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205153 1999 XV186 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205154 1999 XP187 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205155 1999 XE197 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205156 1999 XM199 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205157 1999 XL223 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
205158 1999 XR234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
205159 1999 XE236 04/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
205160 1999 XT238 05/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
205161 1999 XU254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
205162 2000 AV44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
205163 2000 AK133 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
205164 2000 AC134 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205165 2000 AS149 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
205166 2000 AL168 13/01/2000 Kleť Kleť Obs. 3,1 km MPC · JPL
205167 2000 AR196 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205168 2000 AC214 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
205169 2000 AV215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
205170 2000 AH218 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
205171 2000 AB232 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205172 2000 AY232 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
205173 2000 AS238 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
205174 2000 BO 16/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
205175 2000 BL5 27/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
205176 2000 BV21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
205177 2000 CU3 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205178 2000 CC12 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
205179 2000 CG17 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
205180 2000 CG74 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
205181 2000 CS82 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
205182 2000 CR110 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
205183 2000 CM113 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
205184 2000 DC4 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
205185 2000 DO6 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
205186 2000 DZ10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
205187 2000 DT18 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205188 2000 DR42 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205189 2000 DH46 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
205190 2000 DH47 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
205191 2000 DK47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
205192 2000 DS62 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
205193 2000 DO68 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
205194 2000 ES5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
205195 2000 EN56 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
205196 2000 EC71 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
205197 2000 EX81 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205198 2000 ES98 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
205199 2000 ED117 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
205200 2000 EU122 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL