Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/204301–204400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
204301 2004 PU84 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204302 2004 PG85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
204303 2004 PK88 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
204304 2004 PW90 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204305 2004 PM91 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
204306 2004 PE98 15/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
204307 2004 PG99 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
204308 2004 PN100 12/08/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
204309 2004 RQ3 04/09/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
204310 2004 RX20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
204311 2004 RH29 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
204312 2004 RG30 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
204313 2004 RL32 07/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
204314 2004 RA33 07/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
204315 2004 RN34 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204316 2004 RX46 08/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
204317 2004 RB53 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
204318 2004 RM66 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
204319 2004 RU66 08/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
204320 2004 RN75 08/09/2004 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
204321 2004 RC81 08/09/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
204322 2004 RP81 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204323 2004 RL82 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204324 2004 RU88 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204325 2004 RE101 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204326 2004 RY105 08/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
204327 2004 RN106 08/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
204328 2004 RF132 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204329 2004 RJ175 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204330 2004 RC183 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
204331 2004 RU186 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
204332 2004 RJ211 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204333 2004 RD228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204334 2004 RW233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204335 2004 RM234 10/09/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
204336 2004 RD236 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
204337 2004 RJ251 14/09/2004 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
204338 2004 RF253 15/09/2004 Three Buttes G. R. Jones 1,1 km MPC · JPL
204339 2004 RX254 06/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
204340 2004 RX287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
204341 2004 RH315 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204342 2004 RB316 07/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 980 m MPC · JPL
204343 2004 RU319 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
204344 2004 RF324 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
204345 2004 RD325 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
204346 2004 RR339 08/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
204347 2004 RG341 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
204348 2004 RX345 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
204349 2004 SF23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
204350 2004 SR29 17/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
204351 2004 SG39 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
204352 2004 SV39 17/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
204353 2004 SB47 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
204354 2004 SR53 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204355 2004 TH6 02/10/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
204356 2004 TP6 03/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
204357 2004 TS6 03/10/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
204358 2004 TC9 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
204359 2004 TM9 06/10/2004 Yamagata Yamagata Obs. 1,0 km MPC · JPL
204360 2004 TX14 05/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
204361 2004 TB30 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
204362 2004 TW33 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
204363 2004 TS34 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
204364 2004 TE36 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
204365 2004 TP37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204366 2004 TK44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
204367 2004 TA57 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
204368 2004 TT68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
204369 2004 TD69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
204370 Ferdinandvaněk 2004 TH70 05/10/2004 Kleť KLENOT 1,1 km MPC · JPL
204371 2004 TE75 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
204372 2004 TG79 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
204373 2004 TP93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
204374 2004 TT94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
204375 2004 TY94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
204376 2004 TV103 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
204377 2004 TG108 07/10/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
204378 2004 TL115 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
204379 2004 TB121 06/10/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
204380 2004 TR121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
204381 2004 TO122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
204382 2004 TU125 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204383 2004 TG126 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
204384 2004 TW127 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
204385 2004 TL131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
204386 2004 TK143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204387 2004 TR143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204388 2004 TV143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
204389 2004 TN147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204390 2004 TV183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204391 2004 TX221 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
204392 2004 TY246 07/10/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
204393 2004 TY263 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204394 2004 TG269 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204395 2004 TE275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204396 2004 TE281 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204397 2004 TY287 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204398 2004 TE296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204399 2004 TT296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
204400 2004 TX296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL