Danh sách tiểu hành tinh/205001–205100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205001 1996 VS27 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
205002 1996 XZ4 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
205003 1996 XS10 02/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
205004 1997 AG10 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205005 1997 AD12 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
205006 1997 AY21 15/01/1997 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 1,7 km MPC · JPL
205007 1997 CJ16 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
205008 1997 EP6 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
205009 1997 HJ14 27/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
205010 1997 KN1 27/05/1997 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
205011 1997 LH2 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
205012 1997 LX10 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
205013 1997 PS2 11/08/1997 Kleť Kleť Obs. 3,8 km MPC · JPL
205014 1997 SK9 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
205015 1997 SX31 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
205016 1997 TU21 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
205017 1997 UN6 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
205018 1997 WR6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
205019 1997 WN19 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
205020 1997 WG35 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
205021 1997 YS12 27/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
205022 1998 AW4 07/01/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 2,6 km MPC · JPL
205023 1998 BF5 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
205024 1998 BZ5 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
205025 1998 BM22 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
205026 1998 DY6 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
205027 1998 DH12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
205028 1998 EH6 01/03/1998 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
205029 1998 HD28 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
205030 1998 HY158 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
205031 1998 MD17 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
205032 1998 QO51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
205033 1998 QL56 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
205034 1998 QD71 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
205035 1998 QD84 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
205036 1998 QG97 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205037 1998 RV31 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205038 1998 RA32 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
205039 1998 SP13 21/09/1998 Caussols ODAS 4,9 km MPC · JPL
205040 1998 SO47 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
205041 1998 SD88 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205042 1998 SQ96 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205043 1998 SS125 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205044 1998 TM4 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
205045 1998 TD21 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
205046 1998 UE10 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
205047 1998 UE50 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
205048 1998 WN25 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
205049 1998 WE40 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
205050 1999 AO33 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
205051 1999 CO58 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205052 1999 CP142 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
205053 1999 CW148 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
205054 1999 FV2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
205055 1999 GV46 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
205056 1999 JR7 08/05/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
205057 1999 JW44 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205058 1999 JD69 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205059 1999 JA128 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205060 1999 LB9 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
205061 1999 RC15 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205062 1999 RH29 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
205063 1999 RD39 13/09/1999 Kleť Kleť Obs. 4,0 km MPC · JPL
205064 1999 RL44 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
205065 1999 RV63 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205066 1999 RF78 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205067 1999 RF87 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205068 1999 RN94 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205069 1999 RF101 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
205070 1999 RP104 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
205071 1999 RX105 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
205072 1999 RE129 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
205073 1999 RO157 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
205074 1999 RL213 13/09/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
205075 1999 RU218 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
205076 1999 RL238 08/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
205077 1999 RO246 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
205078 1999 SM2 16/09/1999 Uccle T. Pauwels, S. I. Ipatov 980 m MPC · JPL
205079 1999 SV15 30/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
205080 1999 SA19 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205081 1999 TX14 12/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,2 km MPC · JPL
205082 1999 TM15 12/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 900 m MPC · JPL
205083 1999 TU22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205084 1999 TD23 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
205085 1999 TQ32 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
205086 1999 TT33 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205087 1999 TW67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
205088 1999 TC82 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
205089 1999 TZ128 06/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205090 1999 TJ131 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205091 1999 TS135 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205092 1999 TJ146 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
205093 1999 TY158 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
205094 1999 TD162 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
205095 1999 TH167 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205096 1999 TX172 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205097 1999 TW176 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
205098 1999 TU179 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205099 1999 TX209 14/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
205100 1999 TE214 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL