Danh sách tiểu hành tinh/204101–204200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
204101 2003 WW100 21/11/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
204102 2003 WG106 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
204103 2003 WD108 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
204104 2003 WN114 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
204105 2003 WR114 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
204106 2003 WB126 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
204107 2003 WN129 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
204108 2003 WJ135 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
204109 2003 WV140 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
204110 2003 WH142 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
204111 2003 WL148 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
204112 2003 WT148 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
204113 2003 WF154 26/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
204114 2003 WW154 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
204115 2003 WA155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
204116 2003 WQ156 29/11/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
204117 2003 WJ157 24/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
204118 2003 WW161 30/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
204119 2003 WY163 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204120 2003 WM166 24/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
204121 2003 WB192 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
204122 2003 XB7 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
204123 2003 XU7 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
204124 2003 XY10 10/12/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
204125 2003 XN12 14/12/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
204126 2003 XF19 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
204127 2003 XM25 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
204128 2003 XU28 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
204129 2003 XG37 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
204130 2003 XH40 14/12/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
204131 2003 YL 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 390 m MPC · JPL
204132 2003 YO9 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
204133 2003 YS19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
204134 2003 YM26 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
204135 2003 YW29 17/12/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
204136 2003 YA35 18/12/2003 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
204137 2003 YV40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
204138 2003 YU46 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
204139 2003 YD48 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
204140 2003 YE56 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
204141 2003 YZ63 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
204142 2003 YJ64 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
204143 2003 YO68 19/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
204144 2003 YH94 21/12/2003 Catalina CSS 9,5 km MPC · JPL
204145 2003 YD104 21/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
204146 2003 YH104 21/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
204147 2003 YB110 23/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
204148 2003 YF111 21/12/2003 Needville W. G. Dillon, M. Knewtson 3,8 km MPC · JPL
204149 2003 YG113 23/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
204150 2003 YV114 25/12/2003 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
204151 2003 YY127 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
204152 2003 YZ138 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
204153 2003 YZ168 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
204154 2003 YJ169 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
204155 2003 YM171 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
204156 2004 AD4 14/01/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
204157 2004 AA5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
204158 2004 AT13 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
204159 2004 AO15 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
204160 2004 BM5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
204161 2004 BJ9 16/01/2004 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
204162 2004 BX15 18/01/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
204163 2004 BH17 17/01/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
204164 2004 BW19 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
204165 2004 BW25 20/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
204166 2004 BT29 18/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
204167 2004 BP31 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
204168 2004 BW31 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
204169 2004 BV32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
204170 2004 BC33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204171 2004 BW33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
204172 2004 BD35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
204173 2004 BL35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
204174 2004 BH37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
204175 2004 BP40 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
204176 2004 BP41 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
204177 2004 BF44 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
204178 2004 BO49 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
204179 2004 BZ49 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
204180 2004 BL51 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
204181 2004 BL52 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
204182 2004 BZ52 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
204183 2004 BL53 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
204184 2004 BG54 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
204185 2004 BX55 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
204186 2004 BC56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
204187 2004 BN58 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
204188 2004 BB65 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
204189 2004 BL76 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
204190 2004 BO77 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
204191 2004 BW79 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
204192 2004 BX88 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
204193 2004 BB90 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
204194 2004 BE95 28/01/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
204195 2004 BX103 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
204196 2004 BU107 28/01/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
204197 2004 BE121 31/01/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,6 km MPC · JPL
204198 2004 BG137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
204199 2004 BW143 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
204200 2004 BY147 16/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL