Danh sách tiểu hành tinh/204901–205000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
204901 2007 US93 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
204902 2007 UB126 17/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
204903 2007 UO133 30/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
204904 2007 VS80 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
204905 2007 VR84 07/11/2007 OAM Mallorca Obs. 5,5 km MPC · JPL
204906 2007 VM270 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
204907 2007 VP291 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
204908 2007 WS10 17/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
204909 2008 DP43 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
204910 2008 HU12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
204911 2008 QE5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
204912 2008 RH94 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
204913 2008 RG108 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
204914 2008 SQ35 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
204915 2008 ST52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
204916 2008 SU54 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
204917 2008 SY82 26/09/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,6 km MPC · JPL
204918 2008 SW142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
204919 2008 SH147 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
204920 2008 SR163 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
204921 2008 SE173 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
204922 2008 SY206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
204923 2008 SZ260 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
204924 2008 SN266 24/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
204925 2008 TG5 01/10/2008 OAM Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
204926 2008 TX8 06/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
204927 2008 TM52 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
204928 2008 TZ68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204929 2008 TV82 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204930 2008 TD105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
204931 2008 UJ34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
204932 2008 UV35 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
204933 2008 UE42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
204934 2008 UO99 29/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
204935 2008 UZ108 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
204936 2008 UG142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
204937 2008 UF156 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
204938 2008 UW159 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
204939 2008 UV172 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
204940 2008 UR193 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
204941 2008 UD198 24/10/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
204942 2008 UT256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
204943 2008 UA263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
204944 2008 UM279 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
204945 2008 UB287 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
204946 2008 UN302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
204947 2008 UE315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204948 2008 UG325 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204949 2008 VT 02/11/2008 RAS A. Lowe 5,3 km MPC · JPL
204950 2008 VU46 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
204951 2008 VR53 06/11/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
204952 2008 VM57 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
204953 2008 WN4 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
204954 2008 WS24 18/11/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
204955 2008 WF60 19/11/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
204956 2008 WS61 22/11/2008 OAM Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
204957 2008 WK68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
204958 2008 WQ88 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
204959 2008 WT98 23/11/2008 OAM Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
204960 4713 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
204961 6377 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
204962 5057 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
204963 1981 EW29 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,9 km MPC · JPL
204964 1981 EN46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 980 m MPC · JPL
204965 1989 SY4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
204966 1990 QX3 22/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,1 km MPC · JPL
204967 1991 TH7 03/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 970 m MPC · JPL
204968 1991 TM11 11/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204969 1991 VU11 08/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
204970 1992 DQ6 29/02/1992 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
204971 1993 FG9 17/03/1993 La Silla UESAC 5,7 km MPC · JPL
204972 1993 QV8 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
204973 1993 SN9 22/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
204974 1993 TO7 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
204975 1993 TW35 11/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
204976 1994 JT1 01/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
204977 1994 SZ8 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
204978 1994 SE12 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
204979 1994 TW10 09/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
204980 1994 TO11 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
204981 1995 EX6 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
204982 1995 FT3 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
204983 1995 GV4 05/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
204984 1995 UL9 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
204985 1995 UW13 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
204986 1995 UB22 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
204987 1995 UN40 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
204988 1995 US58 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204989 1995 UX65 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
204990 1995 YP14 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
204991 1996 EZ3 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
204992 1996 ES4 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
204993 1996 EV9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
204994 1996 RJ14 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
204995 1996 TZ2 03/10/1996 Xinglong SCAP 7,0 km MPC · JPL
204996 1996 TU5 03/10/1996 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
204997 1996 VE13 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
204998 1996 VV13 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
204999 1996 VD14 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
205000 1996 VA16 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also