Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/204001–204100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
204001 2003 TV38 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
204002 2003 TT51 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204003 2003 UQ7 16/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 4,4 km MPC · JPL
204004 2003 UG9 18/10/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
204005 2003 UH13 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
204006 2003 UK14 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
204007 2003 UQ14 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
204008 2003 UR21 20/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 3,8 km MPC · JPL
204009 2003 UD27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
204010 2003 US27 22/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
204011 2003 UX29 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
204012 2003 UW35 16/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
204013 2003 UU38 27/10/2003 Ondřejov P. Kušnirák 2,4 km MPC · JPL
204014 2003 UA39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
204015 2003 UK39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
204016 2003 UW41 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
204017 2003 UM43 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
204018 2003 UE51 18/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
204019 2003 UB61 16/10/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
204020 2003 UJ61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
204021 2003 UB64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
204022 2003 UE65 16/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
204023 2003 UX74 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
204024 2003 UU77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
204025 2003 UA79 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
204026 2003 UN85 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
204027 2003 UJ88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
204028 2003 US88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
204029 2003 UK92 20/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
204030 2003 UU92 20/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
204031 2003 UP100 19/10/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
204032 2003 UO115 20/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
204033 2003 UF118 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
204034 2003 UG131 19/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
204035 2003 UP133 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
204036 2003 UX140 16/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
204037 2003 UE152 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
204038 2003 UP152 21/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
204039 2003 UJ155 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
204040 2003 UW158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
204041 2003 UE165 21/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
204042 2003 UY170 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
204043 2003 UY177 21/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
204044 2003 UZ185 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
204045 2003 UN194 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
204046 2003 UG209 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
204047 2003 UY212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
204048 2003 UY220 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
204049 2003 UV223 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
204050 2003 UQ230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204051 2003 UW230 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
204052 2003 UK232 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
204053 2003 UX236 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
204054 2003 UG237 23/10/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
204055 2003 UM237 23/10/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
204056 2003 US245 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
204057 2003 UK256 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
204058 2003 UJ257 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
204059 2003 UV261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
204060 2003 UA263 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
204061 2003 UQ270 17/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
204062 2003 UX271 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
204063 2003 US278 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
204064 2003 UU290 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
204065 2003 UQ295 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204066 2003 UY296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
204067 2003 UB300 16/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
204068 2003 UY307 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
204069 2003 UR316 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
204070 2003 UU336 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
204071 2003 UG379 22/10/2003 Apache Point SDSS 830 m MPC · JPL
204072 2003 US398 22/10/2003 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
204073 2003 VS7 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
204074 2003 VR11 01/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
204075 2003 WK 16/11/2003 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
204076 2003 WX15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204077 2003 WK16 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
204078 2003 WX16 18/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
204079 2003 WA19 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
204080 2003 WX26 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
204081 2003 WX27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
204082 2003 WK32 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
204083 2003 WE34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
204084 2003 WG39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
204085 2003 WY47 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
204086 2003 WT53 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
204087 2003 WU54 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
204088 2003 WW57 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
204089 2003 WV59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
204090 2003 WW63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
204091 2003 WX69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
204092 2003 WZ69 19/11/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
204093 2003 WX70 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
204094 2003 WW77 20/11/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
204095 2003 WL79 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
204096 2003 WP79 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
204097 2003 WD80 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
204098 2003 WM86 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
204099 2003 WC99 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
204100 2003 WO99 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL