Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/203101–203200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
203101 2000 RN95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
203102 2000 RD102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
203103 2000 SS15 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203104 2000 SJ24 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203105 2000 SK31 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203106 2000 SP35 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203107 2000 ST38 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203108 2000 SD115 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203109 2000 SX115 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203110 2000 SE141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203111 2000 SR143 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203112 2000 SN166 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203113 2000 SF181 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
203114 2000 SK195 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203115 2000 SH196 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203116 2000 SP207 24/09/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
203117 2000 SN218 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203118 2000 SP221 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
203119 2000 SJ226 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203120 2000 SK226 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203121 2000 SV228 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203122 2000 SY229 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203123 2000 SH231 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203124 2000 SV233 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203125 2000 SN237 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203126 2000 SV243 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203127 2000 SZ246 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203128 2000 SE249 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
203129 2000 SA252 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203130 2000 SO258 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203131 2000 SJ277 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
203132 2000 SG352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
203133 2000 SO369 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
203134 2000 TK2 02/10/2000 OCA-Anza M. Collins, R. Sipe 1,6 km MPC · JPL
203135 2000 TM6 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203136 2000 TT13 01/10/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
203137 2000 TY28 01/10/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
203138 2000 TH58 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
203139 2000 UP20 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203140 2000 UT21 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203141 2000 UV41 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
203142 2000 UV57 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203143 2000 UW57 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203144 2000 UO61 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203145 2000 UZ84 31/10/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
203146 2000 VE4 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203147 2000 VP4 01/11/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
203148 2000 VY38 03/11/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
203149 2000 VP48 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203150 2000 WA10 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
203151 2000 WV10 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
203152 2000 WH15 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203153 2000 WL18 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203154 2000 WT31 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
203155 2000 WU101 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203156 2000 WK138 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
203157 2000 WC140 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
203158 2000 WF142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
203159 2000 WQ144 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
203160 2000 WB159 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
203161 2000 WO167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
203162 2000 WA180 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203163 2000 XU5 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203164 2000 XY15 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
203165 2000 XP22 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203166 2000 XB39 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203167 2000 XT44 07/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203168 2000 XL45 07/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203169 2000 YF26 23/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203170 2000 YH42 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203171 2000 YU48 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203172 2000 YY94 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203173 2000 YL98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203174 2000 YK107 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
203175 2000 YH110 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
203176 2000 YB134 31/12/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
203177 2001 AM9 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203178 2001 AH36 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
203179 2001 BK10 18/01/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
203180 2001 BU11 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
203181 2001 BJ24 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203182 2001 BN25 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203183 2001 BS25 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203184 2001 BZ56 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
203185 2001 BD66 26/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
203186 2001 BA70 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203187 2001 CK 01/02/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
203188 2001 CQ5 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203189 2001 CF6 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
203190 2001 CT12 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203191 2001 CV15 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203192 2001 CE30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
203193 2001 CC35 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
203194 2001 CT37 15/02/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203195 2001 CH42 14/02/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
203196 2001 CJ42 15/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203197 2001 DG1 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
203198 2001 DV1 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
203199 2001 DT7 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 890 m MPC · JPL
203200 2001 DP17 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL