Danh sách tiểu hành tinh/20401–20500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20401 1998 OX5 21/07/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20402 1998 OH6 31/07/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 14 km MPC · JPL
20403 Attenborough 1998 OW11 22/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 7,7 km MPC · JPL
20404 1998 OB14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
20405 Barryburke 1998 QP6 24/08/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
20406 1998 QJ13 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
20407 1998 QM20 17/08/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
20408 1998 QW31 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20409 1998 QP43 17/08/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
20410 1998 QM51 17/08/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
20411 1998 QJ69 24/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20412 1998 QG73 24/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
20413 1998 QY91 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
20414 1998 RH16 09/09/1998 Caussols ODAS 8,1 km MPC · JPL
20415 Amandalu 1998 RL61 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20416 Mansour 1998 RR65 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
20417 1998 SA7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
20418 1998 SH71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
20419 1998 SE117 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20420 Marashwhitman 1998 SN129 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
20421 1998 TG3 14/10/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
20422 1998 UE8 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
20423 1998 VN7 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
20424 1998 VF30 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 46 km MPC · JPL
20425 1998 VD35 15/11/ 1998 Kitt Peak Spacewatch 300 m MPC · JPL
20426 Fridlund 1998 VW44 13/11/ 1998 La Silla C.-I. Lagerkvist 13 km MPC · JPL
20427 1998 VX44 13/11/ 1998 La Silla C.-I. Lagerkvist 18 km MPC · JPL
20428 1998 WG20 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
20429 1998 YN1 16/12/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
20430 Stout 1999 AC3 10/01/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., S. Lazar 3,4 km MPC · JPL
20431 1999 AA10 13/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
20432 1999 BD12 22/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,6 km MPC · JPL
20433 Prestinenza 1999 CL12 14/02/1999 Ceccano G. Masi 11 km MPC · JPL
20434 1999 FM10 21/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,3 km MPC · JPL
20435 1999 FU28 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20436 1999 GA33 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
20437 Selohusa 1999 JH1 08/05/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
20438 1999 JP22 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
20439 1999 JM28 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20440 McClintock 1999 JO31 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20441 Elijahmena 1999 JH50 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
20442 1999 JK52 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
20443 1999 JJ60 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
20444 Mamesser 1999 JK63 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20445 1999 JN77 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
20446 1999 JB80 14/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
20447 1999 JR85 15/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
20448 1999 JM96 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
20449 1999 JM108 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20450 Marymohammed 1999 JJ111 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
20451 Galeotti 1999 JR134 15/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
20452 1999 KG4 20/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
20453 1999 KL6 24/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
20454 Pedrajo 1999 LD4 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
20455 Pennell 1999 LE4 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20456 1999 LX6 08/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
20457 1999 LX7 10/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 4,6 km MPC · JPL
20458 1999 LZ21 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
20459 1999 LO26 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
20460 Robwhiteley 1999 LO28 13/06/1999 CSS CSS 2,7 km MPC · JPL
20461 Dioretsa 1999 LD31 08/06/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
20462 1999 LZ31 14/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
20463 1999 MC1 23/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,7 km MPC · JPL
20464 1999 MD1 24/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,2 km MPC · JPL
20465 Vervack 1999 MJ1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
20466 1999 MW1 20/06/1999 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
20467 Hibbitts 1999 MX1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
20468 Petercook 1999 NK4 13/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 7,9 km MPC · JPL
20469 Dudleymoore 1999 NQ4 13/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,1 km MPC · JPL
20470 1999 NZ5 13/07/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
20471 1999 NK6 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
20472 Mollypettit 1999 NL7 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
20473 1999 NS8 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
20474 Reasoner 1999 NV9 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20475 1999 NU11 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20476 Chanarich 1999 NH12 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20477 Anastroda 1999 NQ18 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
20478 Rutenberg 1999 NJ20 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20479 Celisaucier 1999 NO22 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
20480 Antonschraut 1999 NT31 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20481 Sharples 1999 NW37 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20482 Dustinshea 1999 NH40 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
20483 Sinay 1999 NK41 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20484 Janetsong 1999 NL41 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20485 1999 NJ54 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
20486 1999 NU56 12/07/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
20487 1999 NJ62 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
20488 Pic-du-Midi 1999 OL 17/07/1999 Pises Pises Obs. 7,9 km MPC · JPL
20489 1999 OJ2 22/07/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
20490 1999 OW2 22/07/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
20491 Ericstrege 1999 OA5 16/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20492 1999 OC5 16/07/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
20493 1999 OD5 16/07/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
20494 1999 PM1 03/08/1999 Siding Spring R. H. McNaught 8,7 km MPC · JPL
20495 Rimavská Sobota 1999 PW4 15/08/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,8 km MPC · JPL
20496 Jeník 1999 QA2 22/08/1999 Ondřejov L. Kotková 5,3 km MPC · JPL
20497 Mařenka 1999 RS 04/09/1999 Ondřejov L. Kotková 9,1 km MPC · JPL
20498 1999 RT1 05/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,2 km MPC · JPL
20499 1999 RZ2 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
20500 Avner 1999 RP3 04/09/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL