Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/20501–20600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20501 1999 RD10 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
20502 1999 RG11 07/09/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
20503 Adamtazi 1999 RX14 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
20504 1999 RH15 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20505 1999 RE16 07/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20506 1999 RO17 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
20507 1999 RU19 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
20508 1999 RL25 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
20509 1999 RL26 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
20510 1999 RQ26 07/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20511 1999 RJ31 08/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
20512 Rothenberg 1999 RW32 10/09/1999 Drebach A. Knöfel 7,0 km MPC · JPL
20513 Lazio 1999 RC34 10/09/1999 Campo Catino F. Mallia, G. Masi 2,6 km MPC · JPL
20514 1999 RD34 07/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,0 km MPC · JPL
20515 1999 RO34 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,4 km MPC · JPL
20516 1999 RP34 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,7 km MPC · JPL
20517 Judycrystal 1999 RB35 11/09/1999 Olathe L. Robinson 3,7 km MPC · JPL
20518 Rendtel 1999 RC36 12/09/1999 Drebach A. Knöfel 12 km MPC · JPL
20519 1999 RH36 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
20520 1999 RC38 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
20521 1999 RM38 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
20522 Yogeshwar 1999 RK40 13/09/1999 Drebach A. Knöfel 3,6 km MPC · JPL
20523 1999 RZ41 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 18 km MPC · JPL
20524 Bustersikes 1999 RJ42 13/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,1 km MPC · JPL
20525 1999 RU43 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
20526 Bathompson 1999 RZ45 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
20527 Dajowestrich 1999 RO48 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
20528 Kyleyawn 1999 RL50 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
20529 Zwerling 1999 RM53 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20530 Johnayres 1999 RG55 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
20531 Stevebabcock 1999 RW57 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20532 Benbilby 1999 RL64 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20533 Irmabonham 1999 RO72 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
20534 Bozeman 1999 RU74 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
20535 Marshburrows 1999 RV74 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20536 Tracicarter 1999 RF81 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
20537 Sandraderosa 1999 RO82 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
20538 1999 RN84 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20539 Gadberry 1999 RT86 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
20540 Marhalpern 1999 RV86 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
20541 1999 RN93 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
20542 1999 RD94 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
20543 1999 RZ98 07/09/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
20544 Kimhansell 1999 RG100 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
20545 Karenhowell 1999 RS104 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
20546 1999 RA105 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20547 1999 RD105 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20548 1999 RM107 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
20549 1999 RH110 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
20550 1999 RX110 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
20551 1999 RE112 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20552 1999 RU112 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
20553 Donaldhowk 1999 RQ113 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
20554 1999 RW114 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
20555 Jennings 1999 RC115 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20556 Midgekimble 1999 RZ115 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20557 Davidkulka 1999 RB116 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
20558 1999 RN117 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
20559 Sheridanlamp 1999 RJ118 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20560 1999 RX118 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20561 1999 RE120 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20562 1999 RV120 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
20563 1999 RG121 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20564 Michaellane 1999 RT122 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20565 1999 RR123 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
20566 Laurielee 1999 RV125 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
20567 McQuarrie 1999 RS129 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20568 Migaki 1999 RC130 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
20569 1999 RP132 09/09/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
20570 Molchan 1999 RV133 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20571 Tiamorrison 1999 RA135 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
20572 Celemorrow 1999 RN137 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
20573 Garynadler 1999 RW137 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
20574 Ochinero 1999 RZ139 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
20575 1999 RL142 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
20576 Marieoertle 1999 RG148 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
20577 1999 RM148 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20578 1999 RH149 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
20579 1999 RX149 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
20580 Marilpeters 1999 RG151 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20581 Prendergast 1999 RQ152 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20582 Reichenbach 1999 RP154 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
20583 Richthammer 1999 RK158 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
20584 Brigidsavage 1999 RP159 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20585 Wentworth 1999 RG160 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
20586 Elizkolod 1999 RR160 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
20587 Jargoldman 1999 RD162 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
20588 1999 RM166 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20589 Hennyadmoni 1999 RQ168 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
20590 Bongiovanni 1999 RN172 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
20591 Sameergupta 1999 RC177 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20592 1999 RV177 09/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
20593 Freilich 1999 RM180 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20594 1999 RP183 09/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
20595 Ryanwisnoski 1999 RT188 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
20596 1999 RX188 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20597 1999 RA192 11/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20598 1999 RO194 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
20599 1999 RD196 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20600 Danieltse 1999 RC197 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL