Danh sách tiểu hành tinh/19401–19500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
19401 1998 ES11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
19402 1998 EG14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
19403 1998 FA1 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
19404 1998 FO5 24/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,7 km MPC · JPL
19405 1998 FT8 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
19406 1998 FM10 24/03/1998 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
19407 Standing Bear 1998 FG11 25/03/1998 Lime Creek R. Linderholm 6,6 km MPC · JPL
19408 1998 FM11 22/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
19409 1998 FA12 24/03/1998 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
19410 Guisard 1998 FW14 26/03/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
19411 Collinarnold 1998 FJ22 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
19412 1998 FC24 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
19413 Grantlewis 1998 FB30 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
19414 1998 FP32 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
19415 Parvamenon 1998 FC34 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
19416 Benglass 1998 FM34 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
19417 Madelynho 1998 FG40 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
19418 1998 FL49 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
19419 Pinkham 1998 FO49 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
19420 Vivekbuch 1998 FB54 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
19421 Zachulett 1998 FD56 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
19422 1998 FV56 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
19423 Hefter 1998 FD58 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
19424 Andrewsong 1998 FH61 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
19425 Nicholasrapp 1998 FW61 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
19426 Leal 1998 FP65 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
19427 1998 FJ66 20/03/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
19428 Gracehsu 1998 FU66 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
19429 Grubaugh 1998 FD69 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
19430 Kristinaufer 1998 FO69 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
19431 1998 FS70 20/03/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
19432 1998 FL71 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
19433 Naftz 1998 FG72 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
19434 Bahuffman 1998 FD75 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
19435 1998 FN75 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
19436 Marycole 1998 FR76 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
19437 Jennyblank 1998 FQ79 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
19438 Khaki 1998 FF83 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
19439 Allisontjong 1998 FB91 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
19440 Sumatijain 1998 FN103 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
19441 Trucpham 1998 FJ105 31/03/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
19442 Brianrice 1998 FM106 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
19443 Yanzhong 1998 FE109 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
19444 Addicott 1998 FT109 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
19445 1998 FE112 31/03/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
19446 Muroski 1998 FX113 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
19447 Jessicapearl 1998 FD114 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
19448 Jenniferling 1998 FJ122 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
19449 1998 FE125 24/03/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
19450 Sussman 1998 FF125 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
19451 1998 FP125 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
19452 Keeney 1998 FX125 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
19453 Murdochorne 1998 FM126 28/03/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
19454 Henrymarr 1998 FX127 25/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
19455 1998 FJ145 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
19456 Pimdouglas 1998 HU5 21/04/1998 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
19457 Robcastillo 1998 HE6 21/04/1998 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
19458 Legault 1998 HE8 21/04/1998 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 2,6 km MPC · JPL
19459 1998 HM11 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
19460 1998 HW13 18/04/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
19461 Feingold 1998 HZ16 18/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
19462 Ulissedini 1998 HE20 27/04/1998 Prescott P. G. Comba 7,9 km MPC · JPL
19463 Emilystoll 1998 HY29 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
19464 Ciarabarr 1998 HZ29 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
19465 Amandarusso 1998 HA32 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
19466 Darcydiegel 1998 HQ34 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
19467 Amandanagy 1998 HU39 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
19468 1998 HO45 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
19469 1998 HV45 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
19470 Wenpingchen 1998 HE52 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
19471 1998 HK52 25/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 6,8 km MPC · JPL
19472 1998 HL52 27/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 5,7 km MPC · JPL
19473 Marygardner 1998 HE60 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
19474 1998 HJ80 21/04/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
19475 Mispagel 1998 HA91 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
19476 Denduluri 1998 HQ94 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
19477 Teresajentz 1998 HB95 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
19478 Jaimeflores 1998 HY96 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
19479 1998 HG97 21/04/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
19480 1998 HJ100 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
19481 1998 HX101 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
19482 Harperlee 1998 HL102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 13 km MPC · JPL
19483 1998 HA116 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
19484 Vanessaspini 1998 HF121 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
19485 1998 HC122 23/04/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
19486 1998 HW122 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
19487 Rosscoleman 1998 HO124 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
19488 Abramcoley 1998 HW125 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
19489 1998 HL149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
19490 1998 HC150 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
19491 1998 HG153 24/04/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
19492 1998 JT 01/05/1998 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
19493 1998 JY1 01/05/1998 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
19494 Gerbs 1998 KJ8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
19495 Terentyeva 1998 KZ8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
19496 Josephbarone 1998 KC32 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
19497 Pineda 1998 KN32 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
19498 1998 KG38 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
19499 Eugenybiryukov 1998 KR42 27/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
19500 Hillaryfultz 1998 KF49 23/05/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL