Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/20301–20400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20301 Thakur 1998 FY99 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
20302 Kevinwang 1998 FW100 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20303 Lindwestrick 1998 FU101 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20304 Wolfson 1998 FA102 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20305 Feliciayen 1998 FU102 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20306 Richarnold 1998 FC106 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
20307 Johnbarnes 1998 FH106 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20308 1998 FP109 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20309 Batalden 1998 FD110 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20310 1998 FD117 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20311 Nancycarter 1998 FH117 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
20312 Danahy 1998 FH118 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20313 Fredrikson 1998 FM122 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
20314 Johnharrison 1998 FN126 28/03/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,8 km MPC · JPL
20315 1998 FD130 22/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
20316 Jerahalpern 1998 FU138 28/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
20317 Hendrickson 1998 FD144 29/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
20318 1998 GZ 03/04/1998 Oohira T. Urata 1,9 km MPC · JPL
20319 1998 GK1 05/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 6,5 km MPC · JPL
20320 1998 GH8 02/04/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
20321 Lightdonovan 1998 HJ19 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
20322 1998 HZ20 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20323 Tomlindstom 1998 HC21 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20324 Johnmahoney 1998 HF22 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
20325 Julianoey 1998 HO27 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
20326 1998 HG37 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
20327 1998 HQ39 20/04/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
20328 1998 HS42 30/04/1998 Lime Creek R. Linderholm 10 km MPC · JPL
20329 Manfro 1998 HQ43 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
20330 Manwell 1998 HY44 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20331 Bijemarks 1998 HH45 20/04/1998 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
20332 1998 HO49 25/04/1998 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
20333 Johannhuth 1998 HH51 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
20334 Glewitsky 1998 HL51 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
20335 Charmartell 1998 HK57 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
20336 Gretamills 1998 HY61 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
20337 Naeve 1998 HP83 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
20338 Elainepappas 1998 HA86 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
20339 Eileenreed 1998 HM88 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20340 Susanruder 1998 HR91 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
20341 Alanstack 1998 HX91 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20342 Trinh 1998 HB97 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20343 Vaccariello 1998 HC100 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20344 1998 HF103 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
20345 Davidvito 1998 HH114 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20346 1998 HZ114 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
20347 Wunderlich 1998 HM121 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
20348 1998 HK122 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
20349 1998 HU123 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
20350 1998 HV125 23/04/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
20351 Kaborchardt 1998 HN127 18/04/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20352 Pinakibose 1998 HC129 19/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
20353 1998 HD129 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20354 Rebeccachan 1998 HA139 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
20355 Saraclark 1998 HD146 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
20356 1998 HG147 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
20357 Shireendhir 1998 HP147 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
20358 Dalem 1998 HD148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
20359 1998 JR 01/05/1998 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
20360 Holsapple 1998 JO2 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
20361 Romanishin 1998 JD3 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
20362 Trilling 1998 JH3 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
20363 Komitov 1998 KU1 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
20364 Zdeněkmiler 1998 KC5 20/05/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 9,5 km MPC · JPL
20365 1998 KD5 24/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 9,3 km MPC · JPL
20366 Bonev 1998 KP8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
20367 Erikagibb 1998 KT8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
20368 1998 KF10 27/05/1998 Lake Clear K. A. Williams 7,4 km MPC · JPL
20369 1998 KE16 22/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20370 1998 KR29 22/05/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
20371 Ekladyous 1998 KE30 22/05/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
20372 Juliafanning 1998 KS35 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20373 Fullmer 1998 KX37 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20374 1998 KD38 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
20375 Sherrigerten 1998 KU38 22/05/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
20376 Joyhines 1998 KB44 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
20377 Jakubisin 1998 KX46 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
20378 1998 KZ46 22/05/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
20379 Christijohns 1998 KS47 22/05/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
20380 1998 KW47 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
20381 1998 KX47 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20382 1998 KW49 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
20383 1998 KU51 23/05/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
20384 1998 KW51 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
20385 1998 KS53 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
20386 1998 KK54 23/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20387 1998 KP54 23/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20388 1998 KZ54 23/05/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
20389 1998 KA55 23/05/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
20390 1998 KK55 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20391 1998 KT55 23/05/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
20392 Mikeshepard 1998 MA8 19/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
20393 Kevinlane 1998 MZ8 19/06/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
20394 Fatou 1998 MQ17 28/06/1998 Prescott P. G. Comba 10 km MPC · JPL
20395 1998 MY29 24/06/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
20396 1998 MF32 24/06/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
20397 1998 MR35 24/06/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
20398 1998 NQ 11/07/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,7 km MPC · JPL
20399 Michaelesser 1998 OO 20/07/1998 Caussols ODAS 8,4 km MPC · JPL
20400 1998 OB4 24/07/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL