Danh sách tiểu hành tinh/21401–21500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
21401 Justinkovac 1998 FC58 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
21402 Shanhuang 1998 FE58 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
21403 Haken 1998 FN58 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
21404 Atluri 1998 FD61 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
21405 Sagarmehta 1998 FU61 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21406 Jimyang 1998 FZ63 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
21407 Jessicabaker 1998 FL64 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
21408 Lyrahaas 1998 FZ64 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
21409 Forbes 1998 FC65 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
21410 Cahill 1998 FH65 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
21411 Abifraeman 1998 FY66 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
21412 Sinchanban 1998 FJ67 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21413 Albertsao 1998 FS68 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
21414 Blumenthal 1998 FQ69 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21415 Nicobrenner 1998 FM70 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
21416 Sisichen 1998 FN70 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21417 Kelleyharris 1998 FF71 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
21418 Bustos 1998 FY71 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
21419 Devience 1998 FP72 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
21420 1998 FL74 21/03/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
21421 Nealwadhwa 1998 FJ78 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21422 Alexacarey 1998 FL78 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
21423 Credo 1998 FJ79 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
21424 Faithchang 1998 FU79 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
21425 Cordwell 1998 FR90 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
21426 Davidbauer 1998 FP93 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21427 Ryanharrison 1998 FK97 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21428 Junehokim 1998 FR103 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21429 Gulati 1998 FG104 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
21430 Brubrew 1998 FG107 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
21431 Amberhess 1998 FR113 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21432 Polingloh 1998 FJ115 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
21433 Stekramer 1998 FO115 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21434 Stanchiang 1998 FG116 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
21435 Aharon 1998 FH116 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
21436 Chaoyichi 1998 FL116 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21437 Georgechen 1998 FG117 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
21438 Camibarnett 1998 FP122 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
21439 Robenzing 1998 FN123 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
21440 Elizacollins 1998 FB125 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21441 Stevencondie 1998 FC144 29/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
21442 1998 GF1 04/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,9 km MPC · JPL
21443 1998 HN8 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
21444 1998 HT8 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
21445 Pegconnolly 1998 HG17 18/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21446 Tedflint 1998 HV18 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
21447 Yungchieh 1998 HZ18 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
21448 Galindo 1998 HE21 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
21449 Hemmick 1998 HQ22 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21450 Kissel 1998 HD23 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21451 Fisher 1998 HS23 28/04/1998 Prescott P. G. Comba 2,8 km MPC · JPL
21452 1998 HA29 23/04/1998 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
21453 Victorlevine 1998 HA33 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21454 Chernoby 1998 HE40 20/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
21455 Mcfarland 1998 HH41 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21456 Myers 1998 HM46 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
21457 Fevig 1998 HD51 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
21458 Susank 1998 HN51 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
21459 Chrisrussell 1998 HS51 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
21460 Ryozo 1998 HP52 30/04/1998 Nanyo T. Okuni 2,8 km MPC · JPL
21461 Alexchernyak 1998 HS60 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
21462 Karenedbal 1998 HC78 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
21463 Nickerson 1998 HX78 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
21464 Chinaroonchai 1998 HH88 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21465 Michelepatt 1998 HG90 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
21466 Franpelrine 1998 HZ91 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
21467 Rosenstein 1998 HX93 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
21468 Saylor 1998 HD97 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
21469 Robschum 1998 HO97 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
21470 Frankchuang 1998 HV97 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
21471 Pavelchvykov 1998 HA98 21/04/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
21472 Stimson 1998 HU98 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
21473 Petesullivan 1998 HH99 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21474 Pamelatsai 1998 HO99 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
21475 Jasonclain 1998 HQ100 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
21476 Petrie 1998 HW101 28/04/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
21477 Terikdaly 1998 HX112 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
21478 Maggiedelano 1998 HW118 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
21479 Marymartha 1998 HN124 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
21480 Jilltucker 1998 HO125 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
21481 Johnwarren 1998 HP125 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
21482 Patashnick 1998 HQ132 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
21483 Abdulrasool 1998 HJ134 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
21484 Eppard 1998 HR134 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
21485 Ash 1998 HV137 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
21486 1998 HA148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
21487 1998 HV148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
21488 Danyellelee 1998 HT150 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
21489 1998 JU 01/05/1998 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
21490 1998 JW 01/05/1998 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
21491 1998 JL1 01/05/1998 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
21492 1998 JQ1 01/05/1998 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
21493 1998 JA2 01/05/1998 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
21494 1998 JE2 01/05/1998 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
21495 Feaga 1998 JP2 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
21496 Lijianyang 1998 JQ2 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
21497 Alicehine 1998 JJ3 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
21498 Keenanferar 1998 KQ2 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
21499 Perillat 1998 KS4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
21500 Vazquez 1998 KS6 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL