Danh sách tiểu hành tinh/203901–204000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
203901 2003 HR24 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
203902 2003 HB28 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
203903 2003 HY28 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203904 2003 HE29 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203905 2003 HJ37 26/04/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
203906 2003 HQ41 29/04/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
203907 2003 HS48 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203908 2003 HU50 28/04/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
203909 2003 HK51 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
203910 2003 HC53 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203911 2003 JV8 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203912 2003 JM16 09/05/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203913 2003 MC1 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
203914 2003 MM9 28/06/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203915 2003 OA4 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
203916 2003 OM4 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
203917 2003 OK6 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,3 km MPC · JPL
203918 2003 OR7 25/07/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
203919 2003 OV10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
203920 2003 OH13 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
203921 2003 OR15 23/07/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
203922 2003 OH17 29/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
203923 2003 OP20 31/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
203924 2003 OR24 24/07/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
203925 2003 OK27 24/07/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
203926 2003 OX30 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
203927 2003 PO4 03/08/2003 Norma Rose J. Riffle, W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
203928 2003 PG8 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
203929 2003 QP14 20/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
203930 2003 QG18 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
203931 2003 QZ20 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
203932 2003 QD21 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
203933 2003 QM32 21/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
203934 2003 QT37 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203935 2003 QD49 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
203936 2003 QQ49 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203937 2003 QP52 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
203938 2003 QN69 25/08/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
203939 2003 QV73 26/08/2003 Črni Vrh H. Mikuž 1,0 km MPC · JPL
203940 2003 QQ77 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
203941 2003 QK78 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
203942 2003 QZ88 25/08/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
203943 2003 QP95 30/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
203944 2003 QU111 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
203945 2003 QN114 23/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
203946 2003 RA8 03/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
203947 2003 RA9 01/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
203948 2003 RF11 13/09/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
203949 2003 RS13 15/09/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
203950 2003 SY2 16/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
203951 2003 SU6 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
203952 2003 SF15 17/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
203953 2003 SJ16 17/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
203954 2003 SW22 16/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
203955 2003 SH31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
203956 2003 SX63 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
203957 2003 SK69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
203958 2003 SS94 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
203959 2003 SR104 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
203960 2003 SO105 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
203961 2003 SZ111 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,1 km MPC · JPL
203962 2003 SR122 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
203963 2003 SV131 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
203964 2003 SA133 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
203965 2003 SB140 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
203966 2003 SN146 20/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
203967 2003 SP152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
203968 2003 SH154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
203969 2003 SR157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
203970 2003 SG165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
203971 2003 SP171 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
203972 2003 SW176 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
203973 2003 SR193 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
203974 2003 SM200 25/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
203975 2003 SL206 24/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
203976 2003 SR208 23/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
203977 2003 SC212 25/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
203978 2003 SV218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
203979 2003 SG232 24/09/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
203980 2003 SH232 24/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
203981 2003 SP233 25/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
203982 2003 SK235 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203983 2003 SE240 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203984 2003 SK246 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
203985 2003 SG261 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203986 2003 SW264 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
203987 2003 SN265 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
203988 2003 SD293 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203989 2003 SV302 17/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
203990 2003 SB306 30/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
203991 2003 SN319 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
203992 2003 SR319 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
203993 2003 SF323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
203994 2003 TL2 01/10/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 4,5 km MPC · JPL
203995 2003 TO12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
203996 2003 TX16 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
203997 2003 TT19 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
203998 2003 TB20 14/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
203999 2003 TZ20 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
204000 2003 TY27 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also