Danh sách tiểu hành tinh/203801–203900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
203801 2002 TN116 03/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
203802 2002 TW116 03/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
203803 2002 TO118 03/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
203804 2002 TJ119 03/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
203805 2002 TZ120 03/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
203806 2002 TA122 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
203807 2002 TG146 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
203808 2002 TV176 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
203809 2002 TT177 11/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
203810 2002 TY190 01/10/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
203811 2002 TB191 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
203812 2002 TA203 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
203813 2002 TL216 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
203814 2002 TA235 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
203815 2002 TQ235 06/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
203816 2002 TB236 06/10/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
203817 2002 TC236 06/10/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
203818 2002 TU237 06/10/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
203819 2002 TZ237 07/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
203820 2002 TU261 10/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
203821 2002 TB281 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
203822 2002 TB291 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
203823 Zdanavicius 2002 TL303 05/10/2002 Palomar K. Černis 3,3 km MPC · JPL
203824 2002 TG335 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
203825 2002 TT358 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
203826 2002 TH382 05/10/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
203827 2002 UN4 28/10/2002 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
203828 2002 UJ25 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
203829 2002 UD29 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
203830 2002 UR35 31/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
203831 2002 UY37 31/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
203832 2002 UW61 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
203833 2002 VK22 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
203834 2002 VO22 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
203835 2002 VL32 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
203836 2002 VZ44 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
203837 2002 VM46 05/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
203838 2002 VP46 05/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
203839 2002 VP53 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
203840 2002 VV53 06/11/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
203841 2002 VC55 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
203842 2002 VJ55 06/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
203843 2002 VF56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
203844 2002 VW61 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
203845 2002 VN62 05/11/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
203846 2002 VD63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
203847 2002 VR88 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
203848 2002 VF89 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
203849 2002 VL96 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
203850 2002 VW96 11/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
203851 2002 VB101 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
203852 2002 VJ103 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
203853 2002 VK112 13/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
203854 2002 VX120 12/11/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
203855 2002 VW122 13/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
203856 2002 VB124 14/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
203857 2002 VF126 12/11/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
203858 2002 VO133 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
203859 2002 VC141 15/11/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
203860 2002 VM141 06/11/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
203861 2002 WN2 23/11/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
203862 2002 WM10 24/11/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
203863 2002 WV11 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
203864 2002 WK18 30/11/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
203865 2002 WV27 16/11/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
203866 2002 XF 01/12/2002 Emerald Lane L. Ball 3,2 km MPC · JPL
203867 2002 XZ 01/12/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
203868 2002 XO17 05/12/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
203869 2002 XZ20 02/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
203870 2002 XF21 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
203871 2002 XS27 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
203872 2002 XP39 09/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
203873 2002 XR41 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
203874 2002 XG66 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
203875 2002 XG85 11/12/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
203876 2002 XY96 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
203877 2002 XZ99 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
203878 2002 YQ2 28/12/2002 Nashville R. Clingan 1,0 km MPC · JPL
203879 2002 YN30 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
203880 2003 AH7 02/01/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
203881 2003 AF34 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
203882 2003 AG61 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
203883 2003 BM16 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
203884 2003 BA26 26/01/2003 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
203885 2003 BZ61 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
203886 2003 BF84 31/01/2003 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
203887 2003 DM21 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
203888 2003 ET30 06/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
203889 2003 EH50 10/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
203890 2003 FQ25 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
203891 2003 FR43 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
203892 2003 FR61 26/03/2003 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
203893 2003 FX66 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
203894 2003 FS116 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
203895 2003 FA119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
203896 2003 GE51 08/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
203897 2003 HD 21/04/2003 Siding Spring Siding Spring Obs. 1,1 km MPC · JPL
203898 2003 HH12 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
203899 2003 HW21 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
203900 2003 HE22 24/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 910 m MPC · JPL