Danh sách tiểu hành tinh/202901–203000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202901 1995 OJ17 30/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202902 1995 SC13 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202903 1995 SD52 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
202904 1995 UF23 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
202905 1995 UE31 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202906 1995 WW11 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202907 1996 RH1 04/09/1996 La Silla U. Carsenty, S. Mottola 1,6 km MPC · JPL
202908 1996 TH11 11/10/1996 Kitami K. Endate 1,5 km MPC · JPL
202909 Jakoten 1996 TF12 11/10/1996 Kuma Kogen A. Nakamura 5,8 km MPC · JPL
202910 1996 VE14 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202911 1997 EC14 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202912 1997 MK8 30/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
202913 1997 NV5 07/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202914 1997 PA 01/08/1997 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
202915 1997 TR7 02/10/1997 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
202916 1997 TK9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202917 1997 WZ5 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
202918 1997 WK20 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
202919 1997 YJ12 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202920 1997 YP19 29/12/1997 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
202921 1998 AM1 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
202922 1998 FM31 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
202923 1998 JM3 02/05/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
202924 1998 OK5 29/07/1998 Caussols ODAS 3,6 km MPC · JPL
202925 1998 QF29 22/08/1998 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
202926 1998 QM84 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
202927 1998 SQ85 26/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
202928 1998 ST92 26/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
202929 1998 SZ125 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
202930 Ivezic 1998 SG172 19/09/1998 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
202931 1998 TB1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202932 1998 TF27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
202933 1998 VY40 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202934 1998 WC39 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
202935 1998 YJ17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
202936 1998 YL21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
202937 1999 AL18 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
202938 1999 AY18 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
202939 1999 AC26 15/01/1999 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
202940 1999 CD5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,3 km MPC · JPL
202941 1999 CD14 12/02/1999 Uenohara N. Kawasato 1,3 km MPC · JPL
202942 1999 CK89 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202943 1999 EO 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
202944 1999 FM2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
202945 1999 FY78 20/03/1999 Apache Point SDSS 4,5 km MPC · JPL
202946 1999 FL96 21/03/1999 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
202947 1999 GC11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
202948 1999 JU41 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
202949 1999 JQ87 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
202950 1999 JB116 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202951 1999 RE 03/09/1999 Ondřejov L. Kotková 2,0 km MPC · JPL
202952 1999 RW20 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
202953 1999 RS45 08/09/1999 Uccle T. Pauwels 2,4 km MPC · JPL
202954 1999 RU68 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
202955 1999 RQ89 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
202956 1999 RR91 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
202957 1999 RF103 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
202958 1999 RQ109 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
202959 1999 RA151 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
202960 1999 RM156 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
202961 1999 RU157 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202962 1999 RU225 04/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
202963 1999 RU242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
202964 1999 TH15 12/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,4 km MPC · JPL
202965 1999 TK28 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
202966 1999 TE32 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
202967 1999 TH69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202968 1999 TR70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
202969 1999 TP77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202970 1999 TF81 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202971 1999 TW95 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
202972 1999 TP97 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
202973 1999 TW101 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
202974 1999 TZ113 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
202975 1999 TT121 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
202976 1999 TV129 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
202977 1999 TU159 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
202978 1999 TF165 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
202979 1999 TR202 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
202980 1999 TP222 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
202981 1999 TR238 04/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
202982 1999 TD239 04/10/1999 Catalina CSS 9,9 km MPC · JPL
202983 1999 TL272 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
202984 1999 UR29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
202985 1999 VC18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202986 1999 VW33 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
202987 1999 VU40 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202988 1999 VW41 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202989 1999 VP78 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
202990 1999 VN101 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
202991 1999 VR110 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
202992 1999 VG135 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
202993 1999 VP135 07/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
202994 1999 VT138 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
202995 1999 VC142 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202996 1999 VN166 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
202997 1999 VT175 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202998 1999 VJ183 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
202999 1999 VE186 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
203000 1999 VC195 03/11/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also