Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/203201–203300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
203201 2001 DQ32 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
203202 2001 DW38 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
203203 2001 DJ40 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203204 2001 DZ49 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
203205 2001 DE60 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
203206 2001 DD65 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
203207 2001 DE70 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
203208 2001 DE75 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203209 2001 DG100 17/02/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
203210 2001 DR100 16/02/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
203211 2001 DP110 21/02/2001 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
203212 2001 ET9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
203213 2001 EP11 02/03/2001 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
203214 2001 EV12 13/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
203215 2001 EU24 15/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
203216 2001 FY7 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
203217 2001 FX9 21/03/2001 Kvistaberg UDAS 680 m MPC · JPL
203218 2001 FM60 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203219 2001 FE61 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203220 2001 FU66 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203221 2001 FJ73 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
203222 2001 FH81 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
203223 2001 FC82 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
203224 2001 FU91 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
203225 2001 FC97 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
203226 2001 FQ99 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
203227 2001 FW122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
203228 2001 FK132 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
203229 2001 FU151 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
203230 2001 FL167 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
203231 2001 FT172 25/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
203232 2001 GM11 15/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
203233 2001 HB9 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203234 2001 HP18 22/04/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
203235 2001 HV53 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
203236 2001 HH60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
203237 2001 JC10 15/05/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
203238 2001 KR40 23/05/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
203239 2001 MZ11 21/06/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
203240 2001 NV15 14/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
203241 2001 OQ17 17/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
203242 2001 OA36 24/07/2001 Prescott P. G. Comba 3,8 km MPC · JPL
203243 2001 OP64 27/07/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
203244 2001 ON100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
203245 2001 OU106 29/07/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
203246 2001 OT110 27/07/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
203247 2001 QK6 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
203248 2001 QP15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
203249 2001 QU34 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
203250 2001 QF89 22/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
203251 2001 QN96 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
203252 2001 QQ99 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203253 2001 QU116 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203254 2001 QG129 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
203255 2001 QD136 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203256 2001 QW149 25/08/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
203257 2001 QC153 27/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 940 m MPC · JPL
203258 2001 QG163 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
203259 2001 QE165 24/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
203260 2001 QW186 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
203261 2001 QA187 21/08/2001 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
203262 2001 QD240 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
203263 2001 QS246 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
203264 2001 QQ249 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,8 km MPC · JPL
203265 2001 QB258 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
203266 2001 QF268 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
203267 2001 QJ275 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
203268 2001 QW278 19/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
203269 2001 QP280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203270 2001 QX284 23/08/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
203271 2001 RU5 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
203272 2001 RL6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
203273 2001 RL15 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
203274 2001 RN22 07/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
203275 2001 RK35 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
203276 2001 RM48 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203277 2001 RQ55 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
203278 2001 RH70 10/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
203279 2001 RF74 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203280 2001 RO94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
203281 2001 RQ116 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
203282 2001 RG117 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
203283 2001 RL145 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
203284 2001 RY146 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
203285 2001 RU152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
203286 2001 SH2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
203287 2001 SY28 16/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
203288 2001 SX42 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
203289 2001 SN47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
203290 2001 SJ66 17/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
203291 2001 SJ72 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
203292 2001 SR75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
203293 2001 SU76 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
203294 2001 SM91 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
203295 2001 SM97 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
203296 2001 SO127 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
203297 2001 SY141 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
203298 2001 SK152 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
203299 2001 SS152 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
203300 2001 SR186 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL