Danh sách tiểu hành tinh/19301–19400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
19301 1996 SF8 21/09/1996 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
19302 1996 TD 01/10/1996 Uppsala L. Kamél, K. Lundgren 2,6 km MPC · JPL
19303 Chinacyo 1996 TP1 05/10/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,8 km MPC · JPL
19304 1996 TQ1 05/10/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,4 km MPC · JPL
19305 1996 TH10 09/10/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,9 km MPC · JPL
19306 Voves 1996 TN12 12/10/1996 Stroncone Santa Lucia Obs. 2,5 km MPC · JPL
19307 Hanayama 1996 TG13 14/10/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,1 km MPC · JPL
19308 1996 TO66 12/10/1996 Mauna Kea C. Trujillo, D. C. Jewitt, J. X. Luu 486 km MPC · JPL
19309 1996 UK1 20/10/1996 Kashihara F. Uto 3,0 km MPC · JPL
19310 Osawa 1996 VF1 04/11/1996 Tokyo-Mitaka I. Satō, H. Fukushima 4,4 km MPC · JPL
19311 1996 VF3 12/11/1996 Sudbury D. di Cicco 9,5 km MPC · JPL
19312 1996 VR7 15/11/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,1 km MPC · JPL
19313 Shibatakazunari 1996 VF8 06/11/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,8 km MPC · JPL
19314 Nakamuratetsu 1996 VT8 07/11/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,5 km MPC · JPL
19315 1996 VY8 07/11/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,7 km MPC · JPL
19316 1996 WB 16/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
19317 1996 WS1 30/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
19318 Somanah 1996 XB2 02/12/1996 Sormano F. Manca, M. Cavagna 4,3 km MPC · JPL
19319 1996 XX2 03/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
19320 1996 XB6 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
19321 1996 XY7 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
19322 1996 XQ11 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
19323 1996 XM13 09/12/1996 Sudbury D. di Cicco 3,3 km MPC · JPL
19324 1996 XA18 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
19325 1996 XC18 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
19326 1996 XD19 08/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
19327 1996 XH19 08/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
19328 1996 XY28 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
19329 1996 XZ30 14/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
19330 1996 XJ31 14/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
19331 Stefanovitale 1996 XL33 04/12/1996 Cima Ekar M. Tombelli, C. Casacci 2,7 km MPC · JPL
19332 1996 YQ1 18/12/1996 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
19333 1996 YT1 19/12/1996 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
19334 1996 YV1 19/12/1996 Xinglong SCAP 5,7 km MPC · JPL
19335 1996 YL2 28/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
19336 1997 AF 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,9 km MPC · JPL
19337 1997 AT 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,2 km MPC · JPL
19338 1997 AB2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
19339 1997 AF4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,0 km MPC · JPL
19340 1997 AV4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
19341 1997 AQ5 07/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
19342 1997 AA7 09/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
19343 1997 AR7 05/01/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
19344 1997 AD14 02/01/1997 Xinglong SCAP 8,8 km MPC · JPL
19345 1997 BV2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
19346 1997 CG1 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
19347 1997 CH9 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
19348 Cueca 1997 CL12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
19349 Denjoy 1997 CF22 13/02/1997 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
19350 1997 CU28 06/02/1997 Xinglong SCAP 8,7 km MPC · JPL
19351 1997 EK 01/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
19352 1997 EL 01/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
19353 Pierrethierry 1997 EQ30 10/03/1997 Ramonville C. Buil 4,2 km MPC · JPL
19354 Fredkoehler 1997 FS2 31/03/1997 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
19355 Merpalehmann 1997 FU2 31/03/1997 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
19356 1997 GH3 06/04/1997 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
19357 1997 GZ7 02/04/1997 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
19358 1997 GO23 06/04/1997 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
19359 1997 GB35 03/04/1997 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
19360 1997 JS12 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
19361 1997 KH4 31/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
19362 1997 MX3 28/06/1997 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
19363 1997 OL2 31/07/1997 Caussols ODAS 8,9 km MPC · JPL
19364 Semafor 1997 SM1 21/09/1997 Ondřejov L. Kotková 7,1 km MPC · JPL
19365 1997 VL5 08/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
19366 Sudingqiang 1997 VZ7 06/11/1997 Xinglong SCAP 6,8 km MPC · JPL
19367 Pink Floyd 1997 XW3 03/12/1997 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
19368 1997 XZ4 06/12/1997 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
19369 1997 YO 20/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
19370 Yukyung 1997 YY8 25/12/1997 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
19371 1997 YP11 27/12/1997 Gekko T. Kagawa, T. Urata 3,9 km MPC · JPL
19372 1997 YP13 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
19373 1997 YC14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
19374 1997 YG17 27/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
19375 1998 AB5 06/01/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,4 km MPC · JPL
19376 1998 BE1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
19377 1998 BE4 21/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,6 km MPC · JPL
19378 1998 BB7 24/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
19379 Labrecque 1998 BR7 24/01/1998 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
19380 1998 BB11 23/01/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
19381 1998 BB15 24/01/1998 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
19382 1998 BH25 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,1 km MPC · JPL
19383 Rolling Stones 1998 BZ32 29/01/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
19384 Winton 1998 CP1 06/02/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,8 km MPC · JPL
19385 1998 CE4 13/02/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
19386 Axelcronstedt 1998 CR4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
19387 1998 DA2 18/02/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,1 km MPC · JPL
19388 1998 DQ3 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
19389 1998 DD14 27/02/1998 Caussols ODAS 13 km MPC · JPL
19390 1998 DK14 24/02/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,0 km MPC · JPL
19391 1998 DR15 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
19392 Oyamada 1998 DW31 22/02/1998 Nanyo T. Okuni 2,3 km MPC · JPL
19393 Davidthompson 1998 DT33 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
19394 1998 DA34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
19395 Barrera 1998 EP1 02/03/1998 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
19396 1998 EV1 02/03/1998 Caussols ODAS 4,3 km MPC · JPL
19397 Lagarini 1998 ER3 03/03/1998 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
19398 Creedence 1998 EM8 02/03/1998 Sormano P. Sicoli, P. Ghezzi 2,4 km MPC · JPL
19399 1998 EP10 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
19400 Emileclaus 1998 EC11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL