Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/20201–20300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20201 1997 EK6 06/03/1997 Kleť Kleť Obs. 4,5 km MPC · JPL
20202 1997 EC25 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
20203 1997 ED25 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
20204 Yuudurunosato 1997 EV25 01/03/1997 Nanyo T. Okuni 6,6 km MPC · JPL
20205 Sitanchen 1997 EJ34 04/03/1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20206 1997 FA4 31/03/1997 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
20207 Dyckovsky 1997 FB4 31/03/1997 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
20208 Philiphe 1997 FC4 31/03/1997 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
20209 1997 FE5 30/03/1997 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
20210 1997 GQ7 02/04/1997 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
20211 Joycegates 1997 GK8 02/04/1997 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
20212 Ekbaltouma 1997 GR8 03/04/1997 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
20213 Saurabhsharan 1997 GE20 05/04/1997 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
20214 Lorikenny 1997 GL21 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20215 1997 GQ26 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
20216 1997 GS27 09/04/1997 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
20217 Kathyclemmer 1997 GK33 03/04/1997 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
20218 Dukewriter 1997 GT34 03/04/1997 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
20219 Brianstone 1997 GP36 06/04/1997 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
20220 1997 GA40 07/04/1997 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
20221 1997 HV8 30/04/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
20222 1997 HP11 30/04/1997 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
20223 1997 HK16 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
20224 Johnrae 1997 JR13 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 13 km MPC · JPL
20225 1997 MG1 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
20226 1997 NG6 11/07/1997 Lake Clear K. A. Williams 8,5 km MPC · JPL
20227 1997 WS35 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
20228 Jeanmarcmari 1997 XG 03/12/1997 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
20229 1997 XX4 06/12/1997 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
20230 Blanchard 1997 XH5 06/12/1997 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
20231 1997 YK 18/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
20232 1997 YK2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
20233 1998 AZ6 05/01/1998 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
20234 Billgibson 1998 AV9 06/01/1998 Anderson Mesa M. W. Buie 2,6 km MPC · JPL
20235 1998 BA7 24/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
20236 1998 BZ7 24/01/1998 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
20237 Clavius 1998 CC3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
20238 1998 DT7 23/02/1998 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
20239 1998 DT12 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
20240 1998 DC13 24/02/1998 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
20241 1998 DV23 27/02/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
20242 Sagot 1998 DN27 27/02/1998 Bédoin P. Antonini 3,6 km MPC · JPL
20243 Den Bosch 1998 DB36 25/02/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
20244 1998 EF 01/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
20245 1998 EL5 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
20246 Frappa 1998 ER6 01/03/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
20247 1998 EB9 02/03/1998 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
20248 1998 EE10 02/03/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
20249 1998 EM10 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
20250 1998 EP11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
20251 1998 EA12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
20252 Eyjafjallajökull 1998 EY13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
20253 1998 EJ21 01/03/1998 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
20254 Úpice 1998 FE2 21/03/1998 Ondřejov P. Pravec 3,4 km MPC · JPL
20255 1998 FX2 22/03/1998 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
20256 Adolfneckař 1998 FC3 23/03/1998 Ondřejov P. Pravec 2,2 km MPC · JPL
20257 1998 FL6 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
20258 1998 FF10 24/03/1998 Caussols ODAS 3,0 km MPC · JPL
20259 Alanhoffman 1998 FV10 24/03/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
20260 1998 FL11 22/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
20261 1998 FM12 19/03/1998 Xinglong SCAP 6,2 km MPC · JPL
20262 1998 FB14 25/03/1998 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
20263 1998 FF16 25/03/1998 Gekko T. Kagawa 3,6 km MPC · JPL
20264 Chauhan 1998 FV20 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20265 Yuyinchen 1998 FP23 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20266 Danielchoi 1998 FK26 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
20267 1998 FU27 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20268 Racollier 1998 FC28 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
20269 1998 FF28 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20270 Phildeutsch 1998 FR30 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
20271 Allygoldberg 1998 FK32 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
20272 Duyha 1998 FH33 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20273 1998 FO37 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20274 Halperin 1998 FZ40 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
20275 1998 FR41 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
20276 1998 FO42 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
20277 1998 FL44 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20278 Qileihang 1998 FP45 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
20279 Harel 1998 FZ47 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20280 1998 FQ49 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20281 Kathartman 1998 FZ49 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20282 Hedberg 1998 FT51 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
20283 Elizaheller 1998 FG55 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
20284 Andreilevin 1998 FL58 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
20285 Lubin 1998 FU58 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20286 Michta 1998 FT59 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
20287 Munteanu 1998 FT61 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20288 Nachbaur 1998 FR62 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
20289 Nettimi 1998 FQ64 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
20290 Seanraj 1998 FJ65 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
20291 Raumurthy 1998 FF67 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
20292 Eduardreznik 1998 FV70 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
20293 Sirichelson 1998 FQ72 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
20294 1998 FA73 27/03/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
20295 1998 FF75 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20296 Shayestorm 1998 FL76 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20297 1998 FQ76 24/03/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
20298 Gordonsu 1998 FW77 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
20299 1998 FH78 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
20300 Arjunsuri 1998 FE84 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL