Danh sách tiểu hành tinh/201901–202000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201901 2004 BG64 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201902 2004 BL64 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201903 2004 BW68 27/01/2004 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
201904 2004 BC85 29/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
201905 2004 BH89 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
201906 2004 BV90 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
201907 2004 BM91 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
201908 2004 BJ97 25/01/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
201909 2004 BF110 28/01/2004 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
201910 2004 BM111 29/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
201911 2004 BU113 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
201912 2004 BB116 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
201913 2004 BF116 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
201914 2004 BP119 30/01/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
201915 2004 BH133 17/01/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
201916 2004 BN141 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
201917 2004 BO149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
201918 2004 CA4 10/02/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
201919 2004 CC5 10/02/2004 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
201920 2004 CD6 10/02/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
201921 2004 CN51 15/02/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
201922 2004 CQ52 11/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
201923 2004 CV66 15/02/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
201924 2004 CB79 11/02/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
201925 2004 CT83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
201926 2004 CU94 12/02/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
201927 2004 CC97 13/02/2004 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
201928 2004 CE104 13/02/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
201929 2004 CS120 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
201930 2004 DR20 17/02/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
201931 2004 DM25 20/02/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
201932 2004 DW28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
201933 2004 DO45 26/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,9 km MPC · JPL
201934 2004 DP50 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
201935 2004 DB67 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
201936 2004 EV14 11/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
201937 2004 EA16 12/03/2004 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
201938 2004 EN24 09/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
201939 2004 EQ39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
201940 2004 EO43 15/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
201941 2004 EY94 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201942 2004 FS1 17/03/2004 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
201943 2004 GU19 15/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201944 2004 GW19 13/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
201945 2004 GD20 15/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
201946 2004 GO28 14/04/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
201947 2004 HG40 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
201948 2004 HK70 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
201949 2004 JF1 09/05/2004 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
201950 2004 JT11 12/05/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
201951 2004 JV26 15/05/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
201952 2004 JS43 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
201953 2004 JO47 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
201954 2004 KO3 16/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201955 2004 LD13 11/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
201956 2004 LR16 13/06/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
201957 2004 ME7 24/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
201958 2004 NF7 11/07/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
201959 2004 NS12 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201960 2004 NX14 11/07/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
201961 2004 NB16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201962 2004 NN20 14/07/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
201963 2004 NW24 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201964 2004 NW26 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
201965 2004 OE3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201966 2004 ON11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
201967 2004 PB13 07/08/2004 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
201968 2004 PG17 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
201969 2004 PK18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
201970 2004 PU18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
201971 2004 PA19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
201972 2004 PP25 08/08/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
201973 2004 PA29 06/08/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
201974 2004 PR29 07/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
201975 2004 PU32 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201976 2004 PA33 08/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
201977 2004 PQ34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
201978 2004 PO35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
201979 2004 PM51 08/08/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
201980 2004 PW51 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201981 2004 PX51 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201982 2004 PF52 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201983 2004 PJ52 08/08/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
201984 2004 PZ52 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201985 2004 PS54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
201986 2004 PA58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201987 2004 PA66 08/08/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
201988 2004 PU72 08/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
201989 2004 PY74 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
201990 2004 PC78 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201991 2004 PE83 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
201992 2004 PJ84 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201993 2004 PM84 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201994 2004 PA85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201995 2004 PT86 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201996 2004 PQ90 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
201997 2004 PL97 14/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
201998 2004 PX102 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
201999 2004 PJ103 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
202000 2004 PB109 11/08/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also