Danh sách tiểu hành tinh/202801–202900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202801 2008 RC47 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202802 2008 RE79 09/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
202803 2008 RZ104 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
202804 2008 RO116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
202805 2008 RS116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
202806 Sierrastars 2008 SW2 23/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 980 m MPC · JPL
202807 2008 SR11 25/09/2008 Prairie Grass Prairie Grass Obs. 5,8 km MPC · JPL
202808 2008 SJ15 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
202809 2008 SQ33 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
202810 2008 SE42 20/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
202811 2008 SO43 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
202812 2008 SB46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202813 2008 SV52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
202814 2008 SX60 20/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
202815 2008 SQ62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202816 2008 SS62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
202817 2008 SS64 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
202818 2008 SN74 23/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
202819 Carlosanchez 2008 SY81 26/09/2008 La Cañada J. Lacruz 1,2 km MPC · JPL
202820 2008 SQ86 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202821 2008 SD104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202822 2008 SP106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
202823 2008 SW107 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
202824 2008 SX107 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
202825 2008 SX115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
202826 2008 SG118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
202827 2008 SQ143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
202828 2008 SS155 23/09/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202829 2008 SD160 24/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
202830 2008 SY166 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
202831 2008 SX167 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
202832 2008 SZ193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202833 2008 SX194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
202834 2008 SW195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202835 2008 SY195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
202836 2008 SS201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
202837 2008 SR205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202838 2008 SE206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202839 2008 SX218 30/09/2008 OAM Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
202840 2008 SG235 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
202841 2008 SQ242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202842 2008 SU264 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
202843 2008 SV264 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
202844 2008 TK7 03/10/2008 OAM Mallorca Obs. 4,7 km MPC · JPL
202845 2008 TN12 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
202846 2008 TK20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
202847 2008 TK24 02/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
202848 2008 TG48 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202849 2008 TM74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
202850 2008 TM78 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
202851 2008 TW90 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202852 2008 TH92 04/10/2008 Črni Vrh Črni Vrh 2,5 km MPC · JPL
202853 2008 TW94 05/10/2008 OAM Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
202854 2008 TJ99 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
202855 2008 TX109 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 19 km MPC · JPL
202856 2008 TN116 06/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
202857 2008 TT117 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
202858 2008 TW117 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202859 2008 TP124 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
202860 2008 TX125 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
202861 2008 TM128 08/10/2008 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
202862 2008 TT128 08/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
202863 2008 TD161 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
202864 2008 UY3 23/10/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 980 m MPC · JPL
202865 2008 UQ6 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
202866 2008 UK30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
202867 2008 UU36 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202868 2008 UC49 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
202869 2008 UM53 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202870 2008 UF62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
202871 2008 UE92 23/10/2008 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
202872 2008 UG109 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
202873 2008 UV119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202874 2008 UT124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
202875 2008 UR130 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202876 2008 UT131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202877 2008 UW145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202878 2008 UH184 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
202879 2008 UF251 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
202880 2008 UH262 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
202881 2008 UV281 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202882 2008 UA316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
202883 4723 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
202884 7590 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
202885 3095 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
202886 1979 OZ9 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
202887 1981 EO33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
202888 1981 EM34 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,0 km MPC · JPL
202889 1991 TF15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
202890 1991 VN7 03/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
202891 1992 EO10 02/03/1992 La Silla UESAC 3,5 km MPC · JPL
202892 1993 SP 18/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202893 1993 TH39 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
202894 1994 WB5 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
202895 1994 YP 28/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
202896 1995 DD7 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
202897 1995 DE9 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
202898 1995 FK14 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
202899 1995 FP16 28/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202900 1995 FL20 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL