Danh sách tiểu hành tinh/202701–202800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202701 2007 FB38 25/03/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
202702 2007 FT42 26/03/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
202703 2007 FO43 28/03/2007 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
202704 Utena 2007 GN6 14/04/2007 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,2 km MPC · JPL
202705 2007 GH16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202706 2007 GL16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
202707 2007 GN20 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
202708 2007 GD23 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
202709 2007 GE25 12/04/2007 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
202710 2007 GR26 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202711 2007 GS54 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202712 2007 GC61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202713 2007 GP64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
202714 2007 HZ7 18/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
202715 2007 HF16 19/04/2007 Lulin Observatory LUSS 2,0 km MPC · JPL
202716 2007 HC19 18/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
202717 2007 HC20 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
202718 2007 HN25 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
202719 2007 HE27 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
202720 2007 HF35 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202721 2007 HF36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
202722 2007 HU43 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
202723 2007 HY62 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
202724 2007 HD65 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
202725 2007 HG75 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
202726 2007 HN79 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
202727 2007 HP90 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202728 2007 JU9 09/05/2007 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
202729 2007 JK12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
202730 2007 JU12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
202731 2007 JU13 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
202732 2007 JW15 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
202733 2007 JM22 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
202734 2007 JU32 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
202735 2007 KJ1 17/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
202736 Julietclare 2007 KB2 18/05/2007 Heidelberg F. Hormuth 1,0 km MPC · JPL
202737 2007 KT5 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
202738 2007 LK1 10/06/2007 Bisei SG Center BATTeRS 4,8 km MPC · JPL
202739 2007 LP29 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202740 Vicsympho 2007 LB30 11/06/2007 Mauna Kea D. D. Balam 3,5 km MPC · JPL
202741 2007 LQ32 15/06/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
202742 2007 MZ11 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
202743 2007 MB12 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
202744 2007 MW14 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202745 2007 ND 06/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 4,9 km MPC · JPL
202746 2007 NO 08/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
202747 2007 OU1 18/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
202748 2007 OV3 18/07/2007 Eskridge Farpoint Obs. 2,5 km MPC · JPL
202749 2007 PH3 06/08/2007 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
202750 2007 PQ7 09/08/2007 La Cañada J. Lacruz 3,1 km MPC · JPL
202751 2007 PR23 12/08/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
202752 2007 PX30 05/08/2007 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
202753 2007 PK45 07/08/2007 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
202754 2007 PK46 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
202755 2007 QW1 20/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
202756 2007 QL11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
202757 2007 QY14 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202758 2007 RJ19 04/09/2007 Junk Bond D. Healy 12 km MPC · JPL
202759 2007 RL57 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
202760 2007 RP64 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
202761 2007 RB65 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
202762 2007 RS69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
202763 2007 RW94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
202764 2007 RM152 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
202765 2007 RZ155 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
202766 2007 RE197 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
202767 2007 RA220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
202768 2007 RT228 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
202769 2007 RF234 12/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
202770 2007 RW238 14/09/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
202771 2007 RH278 05/09/2007 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
202772 2007 TS 03/10/2007 RAS A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
202773 2007 TY2 03/10/2007 Tiki Tiki Obs. 4,6 km MPC · JPL
202774 2007 TX213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202775 2007 TF235 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
202776 2007 TK348 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
202777 2007 TP351 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
202778 Dmytria 2007 UN3 16/10/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,6 km MPC · JPL
202779 2007 UY10 18/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
202780 2007 VA169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202781 2007 VP297 11/11/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
202782 2007 VM299 12/11/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
202783 2007 YK2 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 22 km MPC · JPL
202784 Gangkeda 2008 DJ69 29/02/2008 XuYi PMO NEO 3,0 km MPC · JPL
202785 2008 GE44 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
202786 2008 MF1 28/06/2008 Siding Spring SSS 7,4 km MPC · JPL
202787 Kestecher 2008 OG 25/07/2008 OAM Mallorca Obs. 950 m MPC · JPL
202788 2008 OK18 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
202789 2008 PU11 09/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 6,3 km MPC · JPL
202790 2008 QR3 25/08/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,4 km MPC · JPL
202791 2008 QC4 24/08/2008 OAM Mallorca Obs. 15 km MPC · JPL
202792 2008 QB6 25/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
202793 2008 QG13 27/08/2008 OAM Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
202794 2008 QO16 25/08/2008 OAM Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
202795 2008 QD17 27/08/2008 OAM Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
202796 2008 QQ29 24/08/2008 OAM Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
202797 2008 QR30 30/08/2008 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
202798 2008 QG36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202799 2008 RB22 03/09/2008 OAM Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
202800 2008 RZ34 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL