Danh sách tiểu hành tinh/201601–201700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201601 2003 SU174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
201602 2003 SU187 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
201603 2003 SC190 24/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
201604 2003 SW192 20/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
201605 2003 SZ195 20/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
201606 2003 SC196 20/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
201607 2003 SG196 20/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
201608 2003 SK198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
201609 2003 SS201 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
201610 2003 SA202 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
201611 2003 SP203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
201612 2003 SB205 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
201613 2003 SQ212 25/09/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
201614 2003 SN217 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
201615 2003 SV220 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
201616 2003 ST226 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
201617 2003 SB233 25/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
201618 2003 SN233 25/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201619 2003 SR247 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201620 2003 SQ248 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
201621 2003 SJ252 26/09/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
201622 2003 SW252 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
201623 2003 SE253 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
201624 2003 SQ253 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
201625 2003 SV258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
201626 2003 SB259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
201627 2003 SA260 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
201628 2003 SO262 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201629 2003 SQ262 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
201630 2003 SU266 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
201631 2003 SG271 25/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
201632 2003 SS277 30/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
201633 2003 SY279 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
201634 2003 SQ284 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
201635 2003 SE286 20/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
201636 2003 SJ297 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
201637 2003 SB299 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
201638 2003 SO311 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201639 2003 SX318 19/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
201640 2003 SS326 18/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
201641 2003 SU337 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
201642 2003 SA338 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
201643 2003 SC340 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
201644 2003 SD355 25/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
201645 2003 SM362 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
201646 2003 SJ376 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
201647 2003 SS429 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
201648 2003 SF430 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
201649 2003 TX1 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
201650 2003 TS3 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
201651 2003 TA7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
201652 2003 TE8 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
201653 2003 TZ8 03/10/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
201654 2003 TU10 14/10/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
201655 2003 TY10 15/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
201656 2003 TR14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
201657 2003 TV15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
201658 2003 TN20 14/10/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
201659 2003 TO28 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
201660 2003 TW45 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
201661 2003 UU3 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
201662 2003 UA9 17/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201663 2003 UB12 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
201664 2003 UW13 16/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
201665 2003 UK23 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
201666 2003 UN50 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
201667 2003 UX51 18/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
201668 2003 UG57 26/10/2003 Kvistaberg UDAS 5,3 km MPC · JPL
201669 2003 UK58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
201670 2003 UT60 16/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
201671 2003 UZ70 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
201672 2003 UK73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
201673 2003 UK77 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
201674 2003 UH80 16/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
201675 2003 UV81 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
201676 2003 UC85 18/10/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
201677 2003 UY86 18/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
201678 2003 UH88 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
201679 2003 UT88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
201680 2003 UJ92 20/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
201681 2003 UB94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
201682 2003 UB96 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
201683 2003 UA99 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
201684 2003 UC104 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
201685 2003 UN107 19/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201686 2003 UY107 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
201687 2003 UH109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
201688 2003 UA114 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201689 2003 UO116 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201690 2003 UO119 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
201691 2003 UW119 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
201692 2003 UC121 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
201693 2003 UC124 20/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
201694 2003 UA128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
201695 2003 UQ131 19/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
201696 2003 UT131 19/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
201697 2003 UX131 19/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
201698 2003 UX132 19/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
201699 2003 UH133 20/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
201700 2003 UJ135 21/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL