Danh sách tiểu hành tinh/201501–201600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201501 2003 LV4 05/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
201502 2003 MK3 25/06/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
201503 2003 MR5 26/06/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
201504 2003 MW9 28/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
201505 2003 MD13 26/06/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
201506 2003 NQ 01/07/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
201507 2003 NC8 08/07/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
201508 2003 OD1 22/07/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
201509 2003 OP5 23/07/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
201510 2003 OT5 24/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,0 km MPC · JPL
201511 2003 OY5 24/07/2003 Mallorca Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
201512 2003 OF9 23/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
201513 2003 OU15 23/07/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
201514 2003 OV19 31/07/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
201515 2003 OS21 28/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
201516 2003 OE29 24/07/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
201517 2003 OF29 24/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
201518 2003 OH29 24/07/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
201519 2003 OV31 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
201520 2003 PD4 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
201521 2003 QX1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,6 km MPC · JPL
201522 2003 QC2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
201523 2003 QX8 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
201524 2003 QX11 21/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
201525 2003 QY12 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
201526 2003 QZ17 22/08/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
201527 2003 QT18 22/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
201528 2003 QL20 22/08/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
201529 2003 QS24 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
201530 2003 QL25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201531 2003 QE39 22/08/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
201532 2003 QM49 22/08/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
201533 2003 QY50 22/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
201534 2003 QV61 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
201535 2003 QV62 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201536 2003 QG67 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
201537 2003 QA71 23/08/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
201538 2003 QC73 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201539 2003 QA75 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
201540 2003 QE76 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
201541 2003 QH95 29/08/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
201542 2003 QF96 30/08/2003 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
201543 2003 QU100 28/08/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
201544 2003 QY100 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
201545 2003 QF103 31/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
201546 2003 QT103 31/08/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
201547 2003 QN106 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
201548 2003 QQ110 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
201549 2003 RN 01/09/2003 Kvistaberg UDAS 3,5 km MPC · JPL
201550 2003 RC15 15/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201551 2003 RH15 15/09/2003 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
201552 2003 RQ16 15/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
201553 2003 RD17 15/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
201554 2003 RG17 15/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
201555 2003 RY18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
201556 2003 RZ18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
201557 2003 RC26 03/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,1 km MPC · JPL
201558 2003 RC27 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
201559 2003 SS2 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
201560 2003 SB8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
201561 2003 SX10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
201562 2003 SF13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
201563 2003 SK16 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201564 2003 SW16 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
201565 2003 SQ28 18/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
201566 2003 SM29 18/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
201567 2003 SN29 18/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
201568 2003 SQ38 16/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
201569 2003 SM47 17/09/2003 Kvistaberg UDAS 3,2 km MPC · JPL
201570 2003 SD49 18/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
201571 2003 SP50 18/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
201572 2003 SE52 18/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
201573 2003 SK59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
201574 2003 SQ61 17/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
201575 2003 SX65 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
201576 2003 SX69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
201577 2003 SR70 18/09/2003 Uccle T. Pauwels 3,7 km MPC · JPL
201578 2003 ST71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
201579 2003 SA80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
201580 2003 SC80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
201581 2003 SS80 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
201582 2003 SX85 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
201583 2003 SJ87 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
201584 2003 SX87 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
201585 2003 SK90 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
201586 2003 SF97 19/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
201587 2003 SU104 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
201588 2003 SS119 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
201589 2003 SU120 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201590 2003 SZ127 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
201591 2003 SU128 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
201592 2003 SE129 20/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,7 km MPC · JPL
201593 2003 SX139 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
201594 2003 SZ143 21/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
201595 2003 SC146 20/09/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
201596 2003 ST148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
201597 2003 SV151 18/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201598 2003 SA155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
201599 2003 SH164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
201600 2003 SR174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL