Danh sách tiểu hành tinh/200601–200700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
200601 2001 RT109 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
200602 2001 RY109 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
200603 2001 RO129 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200604 2001 RH135 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200605 2001 RQ139 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200606 2001 RJ142 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
200607 2001 RG145 07/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
200608 2001 RW148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
200609 2001 RS151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
200610 2001 RB156 12/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
200611 2001 SS3 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
200612 2001 SH16 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200613 2001 SE25 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
200614 2001 SV28 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200615 2001 SA31 16/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
200616 2001 SX45 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200617 2001 ST50 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200618 2001 SG67 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200619 2001 ST73 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 910 m MPC · JPL
200620 2001 SO79 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
200621 2001 SA92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200622 2001 SF101 20/09/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
200623 2001 SO101 20/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
200624 2001 SJ102 20/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
200625 2001 SH113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 770 m MPC · JPL
200626 2001 SC117 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
200627 2001 SA121 16/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
200628 2001 SL139 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200629 2001 SK160 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200630 2001 SM164 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200631 2001 SB167 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200632 2001 SD179 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200633 2001 SA181 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
200634 2001 SJ195 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
200635 2001 ST208 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200636 2001 SD210 19/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
200637 2001 SL215 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200638 2001 SF228 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200639 2001 SU238 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200640 2001 SH244 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200641 2001 SJ246 19/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
200642 2001 SN261 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200643 2001 SH283 27/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200644 2001 SS302 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200645 2001 SA313 21/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
200646 2001 SX317 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
200647 2001 SF327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
200648 2001 TU1 06/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200649 2001 TP2 06/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
200650 2001 TQ2 06/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
200651 2001 TC5 08/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
200652 2001 TY11 13/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
200653 2001 TM14 07/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
200654 2001 TN17 14/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
200655 2001 TT21 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200656 2001 TA27 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200657 2001 TF27 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200658 2001 TP36 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
200659 2001 TU39 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200660 2001 TK45 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
200661 2001 TD49 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
200662 2001 TL51 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200663 2001 TP63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200664 2001 TZ85 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200665 2001 TQ90 14/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
200666 2001 TX99 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200667 2001 TF100 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
200668 2001 TG101 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200669 2001 TL114 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200670 2001 TN124 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
200671 2001 TE127 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
200672 2001 TG128 11/10/2001 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
200673 2001 TH128 11/10/2001 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
200674 2001 TJ145 10/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
200675 2001 TA154 15/10/2001 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
200676 2001 TZ161 11/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
200677 2001 TV172 13/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200678 2001 TB179 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
200679 2001 TX181 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200680 2001 TB186 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200681 2001 TB189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200682 2001 TD190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200683 2001 TP201 11/10/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
200684 2001 TN215 13/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
200685 2001 TG219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
200686 2001 TO227 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200687 2001 TS230 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
200688 2001 UK1 19/10/2001 Nacogdoches SFA Obs. 1,0 km MPC · JPL
200689 2001 UY1 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200690 2001 UG22 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200691 2001 UQ25 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200692 2001 UQ31 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200693 2001 UU38 17/10/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
200694 2001 UB58 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200695 2001 UD58 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200696 2001 UW59 17/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200697 2001 UQ69 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
200698 2001 UW70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
200699 2001 UR74 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200700 2001 UC79 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL