Danh sách tiểu hành tinh/202501–202600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
202501 2006 BS145 23/01/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
202502 2006 BK146 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202503 2006 BZ146 30/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
202504 2006 BK148 21/01/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
202505 2006 BK149 23/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
202506 2006 BZ155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
202507 2006 BW164 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202508 2006 BH165 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202509 2006 BG166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
202510 2006 BZ169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
202511 2006 BR176 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
202512 2006 BR178 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
202513 2006 BX184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
202514 2006 BE199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202515 2006 BB200 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202516 2006 BN205 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
202517 2006 BW246 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
202518 2006 BG253 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
202519 2006 BA260 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
202520 2006 BL270 31/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
202521 2006 BP274 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202522 2006 CO41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
202523 2006 DZ2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202524 2006 DJ4 20/02/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
202525 2006 DP6 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202526 2006 DO8 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
202527 2006 DP8 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
202528 2006 DW8 21/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
202529 2006 DP10 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
202530 2006 DZ16 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
202531 2006 DG19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202532 2006 DS26 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
202533 2006 DY32 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
202534 2006 DB37 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
202535 2006 DX43 20/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
202536 2006 DT51 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202537 2006 DO60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202538 2006 DM61 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
202539 2006 DJ62 24/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
202540 2006 DK62 24/02/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
202541 2006 DA78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
202542 2006 DN92 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
202543 2006 DB94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
202544 2006 DQ115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202545 2006 DC124 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
202546 2006 DW127 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
202547 2006 DP149 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
202548 2006 DW155 26/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
202549 2006 DO172 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
202550 2006 DJ175 27/02/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
202551 2006 DX188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
202552 2006 DB196 21/02/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
202553 2006 DY197 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
202554 2006 DV198 27/02/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
202555 2006 DV203 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
202556 2006 DQ210 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
202557 2006 DY210 24/02/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
202558 2006 DZ214 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
202559 2006 DL216 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
202560 2006 EQ7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
202561 2006 EU9 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
202562 2006 EG17 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
202563 2006 ER17 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
202564 2006 EP20 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202565 2006 EO23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
202566 2006 EQ28 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
202567 2006 EA41 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202568 2006 EL48 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202569 2006 EX50 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
202570 2006 ED58 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
202571 2006 EX71 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
202572 2006 FP11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
202573 2006 FY13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
202574 2006 FD14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
202575 2006 FM14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
202576 2006 FC17 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
202577 2006 FE17 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
202578 2006 FZ22 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
202579 2006 FE23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
202580 2006 FD27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
202581 2006 FP31 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
202582 2006 FW36 23/03/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
202583 2006 FA40 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
202584 2006 GO3 07/04/2006 Junk Bond D. Healy 2,8 km MPC · JPL
202585 2006 GV16 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
202586 2006 GP25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
202587 2006 GN31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
202588 2006 GM36 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202589 2006 GO37 06/04/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
202590 2006 GT38 06/04/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
202591 2006 GU47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202592 2006 GM48 09/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
202593 2006 GT52 07/04/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
202594 2006 GY54 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
202595 2006 HY4 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
202596 2006 HQ16 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
202597 2006 HD17 21/04/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
202598 2006 HP17 18/04/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
202599 2006 HS18 24/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 940 m MPC · JPL
202600 2006 HT20 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL