Danh sách tiểu hành tinh/201401–201500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201401 2002 VE85 11/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
201402 2002 VA89 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
201403 2002 VJ89 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
201404 2002 VE90 11/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201405 2002 VM95 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
201406 2002 VZ97 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201407 2002 VK118 11/11/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
201408 2002 VL118 11/11/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
201409 2002 VF141 13/11/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
201410 2002 WB 16/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
201411 2002 WY3 24/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
201412 2002 WF6 24/11/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
201413 2002 WC14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
201414 2002 XT 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201415 2002 XH13 03/12/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
201416 2002 XV15 03/12/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
201417 2002 XD32 06/12/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
201418 2002 XR33 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
201419 2002 XE42 06/12/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
201420 2002 XG56 09/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
201421 2002 XA58 11/12/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
201422 2002 XE90 14/12/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
201423 2002 XF116 07/12/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
201424 2002 YQ7 30/12/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,3 km MPC · JPL
201425 2002 YP14 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201426 2003 AG14 02/01/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
201427 2003 AM28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201428 2003 AQ56 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201429 2003 AH66 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
201430 2003 AK66 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
201431 2003 BZ34 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201432 2003 BS43 27/01/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
201433 2003 BB52 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201434 2003 BD56 28/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
201435 2003 BQ89 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
201436 2003 DX1 21/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
201437 2003 DN19 22/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
201438 2003 EQ20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
201439 2003 EU23 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201440 2003 EU26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
201441 2003 EE27 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
201442 2003 EQ34 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
201443 2003 EO35 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201444 2003 EZ44 07/03/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
201445 2003 FH15 23/03/2003 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
201446 2003 FM48 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
201447 2003 FQ50 25/03/2003 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
201448 2003 FE53 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
201449 2003 FY58 26/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
201450 2003 FT63 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
201451 2003 FU65 26/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
201452 2003 FJ68 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
201453 2003 FV73 26/03/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
201454 2003 FM74 26/03/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
201455 2003 FU78 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
201456 2003 FX79 27/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201457 2003 FC92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
201458 2003 FV96 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
201459 2003 FG97 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
201460 2003 FJ99 30/03/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
201461 2003 FD101 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
201462 2003 FZ103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
201463 2003 FC108 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
201464 2003 FV108 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201465 2003 FB119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
201466 2003 FG120 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
201467 2003 FQ121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
201468 2003 FL130 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
201469 2003 GQ1 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201470 2003 GP17 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
201471 2003 GV18 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
201472 2003 GZ19 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
201473 2003 GV22 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
201474 2003 GN27 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
201475 2003 GV28 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
201476 2003 GS34 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
201477 2003 GN37 07/04/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
201478 2003 GT37 07/04/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
201479 2003 GX49 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
201480 2003 GF54 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
201481 2003 HG1 21/04/2003 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
201482 2003 HU4 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
201483 2003 HT7 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
201484 2003 HC13 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
201485 2003 HE20 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
201486 2003 HX21 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
201487 2003 HA36 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
201488 2003 HJ39 29/04/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
201489 2003 HT39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201490 2003 HX51 30/04/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
201491 2003 HG53 30/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
201492 2003 HZ53 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
201493 2003 JL1 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
201494 2003 JM1 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201495 2003 JO3 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
201496 2003 JS4 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
201497 Marcelroche 2003 JT17 02/05/2003 Mérida I. R. Ferrín, C. Leal 4,5 km MPC · JPL
201498 2003 KN9 25/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
201499 2003 KV18 26/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
201500 2003 LV2 02/06/2003 Siding Spring R. H. McNaught 4,2 km MPC · JPL