Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/200501–200600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
200501 2001 AX12 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200502 2001 AD14 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200503 2001 AT25 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200504 2001 AX25 04/01/2001 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 1,9 km MPC · JPL
200505 2001 AB36 05/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
200506 2001 AD52 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
200507 2001 BQ4 18/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
200508 2001 BR4 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
200509 2001 BZ6 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
200510 2001 BQ10 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200511 2001 BN11 16/01/2001 Gnosca S. Sposetti 1,2 km MPC · JPL
200512 2001 BR25 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200513 2001 BC41 24/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200514 2001 BL53 17/01/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
200515 2001 BF58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200516 2001 BS64 30/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200517 2001 BM75 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
200518 2001 BE78 24/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
200519 2001 CJ 01/02/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
200520 2001 CO8 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
200521 2001 CA15 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200522 2001 CG19 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200523 2001 CU23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
200524 2001 CL25 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
200525 2001 CB27 01/02/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
200526 2001 CH35 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200527 2001 CU39 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200528 2001 CG48 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
200529 2001 DA 16/02/2001 Kleť Kleť Obs. 4,2 km MPC · JPL
200530 2001 DR7 18/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
200531 2001 DH20 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200532 2001 DH32 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
200533 2001 DV46 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200534 2001 DU73 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200535 2001 DN92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
200536 2001 DX94 19/02/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
200537 2001 DA98 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
200538 2001 EH 02/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
200539 2001 EY11 03/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200540 2001 EF18 14/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
200541 2001 FX 17/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
200542 2001 FA8 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
200543 2001 FH71 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200544 2001 FJ86 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
200545 2001 FZ87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
200546 2001 FV138 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
200547 2001 FA148 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200548 2001 FU154 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
200549 2001 FR156 26/03/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
200550 2001 FL163 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
200551 2001 FM186 17/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200552 2001 HB12 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
200553 2001 HD46 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
200554 2001 KS20 16/05/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
200555 2001 KY29 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200556 2001 KA42 25/05/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,6 km MPC · JPL
200557 2001 KH42 24/05/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
200558 2001 KY45 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
200559 2001 MQ1 18/06/2001 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
200560 2001 OG5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
200561 2001 OJ16 21/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
200562 2001 OB22 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
200563 2001 OJ29 18/07/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
200564 2001 OX40 20/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
200565 2001 OE56 26/07/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
200566 2001 OT63 27/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 970 m MPC · JPL
200567 2001 OW72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
200568 2001 OK76 22/07/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
200569 2001 PX18 10/08/2001 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
200570 2001 PP19 10/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
200571 2001 PP22 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
200572 2001 PK25 11/08/2001 Haleakala NEAT 800 m MPC · JPL
200573 2001 PB33 10/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
200574 2001 PV34 10/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
200575 2001 QB6 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200576 2001 QY17 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200577 2001 QT61 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200578 Yungchuen 2001 QW94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 820 m MPC · JPL
200579 2001 QF105 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200580 2001 QJ107 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200581 2001 QG140 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200582 2001 QT155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
200583 2001 QZ159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
200584 2001 QV163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
200585 2001 QE192 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
200586 2001 QA208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
200587 2001 QU212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
200588 2001 QC293 26/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200589 2001 RQ12 08/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
200590 2001 RU15 08/09/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
200591 2001 RB20 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200592 2001 RR28 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200593 2001 RT57 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
200594 2001 RG69 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200595 2001 RD70 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200596 2001 RX70 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200597 2001 RA77 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200598 2001 RX90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
200599 2001 RB95 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
200600 2001 RX98 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL