Danh sách tiểu hành tinh/200701–200800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
200701 2001 UN79 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200702 2001 UT79 20/10/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
200703 2001 UN94 19/10/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
200704 2001 UH116 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200705 2001 UL131 20/10/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
200706 2001 UN137 23/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
200707 2001 UC138 23/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200708 2001 UU141 23/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
200709 2001 UO149 23/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
200710 2001 UN153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200711 2001 UX160 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200712 2001 UG162 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200713 2001 UC163 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200714 2001 UP165 23/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
200715 2001 UO174 18/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
200716 2001 UZ194 18/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
200717 2001 UT206 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
200718 2001 UL219 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200719 2001 UD221 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200720 2001 UP221 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200721 2001 VB5 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
200722 2001 VM8 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200723 2001 VO9 09/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
200724 2001 VZ27 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
200725 2001 VV36 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200726 2001 VD41 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200727 2001 VW45 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200728 2001 VF48 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200729 2001 VR50 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200730 2001 VV53 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200731 2001 VW53 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200732 2001 VE54 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200733 2001 VA57 10/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200734 2001 VU59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200735 2001 VV64 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200736 2001 VE67 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200737 2001 VH67 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200738 2001 VX70 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200739 2001 VD86 12/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200740 2001 VG95 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200741 2001 VD103 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
200742 2001 VS105 12/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200743 2001 VP110 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200744 2001 VA112 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200745 2001 VA115 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200746 2001 VA118 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200747 2001 VB119 12/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200748 2001 VB126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
200749 2001 VF126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
200750 Rix 2001 VB128 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
200751 2001 WE6 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200752 2001 WG6 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200753 2001 WW6 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200754 2001 WA25 27/11/2001 Socorro LINEAR 550 m MPC · JPL
200755 2001 WX25 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200756 2001 WR32 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200757 2001 WO39 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200758 2001 WE43 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200759 2001 WM47 17/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
200760 2001 WE72 20/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
200761 2001 WL92 21/11/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
200762 2001 XX 04/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200763 2001 XY2 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200764 2001 XP3 08/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
200765 2001 XW3 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200766 2001 XY4 08/12/2001 Uccle H. Boffin 1,8 km MPC · JPL
200767 2001 XM9 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200768 2001 XM15 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200769 2001 XY15 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200770 2001 XY18 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200771 2001 XK19 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200772 2001 XJ23 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200773 2001 XL32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
200774 2001 XT36 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200775 2001 XE37 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200776 2001 XE42 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200777 2001 XX44 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200778 2001 XG49 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200779 2001 XZ49 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
200780 2001 XL50 10/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
200781 2001 XS54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200782 2001 XA55 10/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
200783 2001 XK60 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200784 2001 XF65 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200785 2001 XU65 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
200786 2001 XZ75 11/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
200787 2001 XG82 11/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
200788 2001 XZ82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200789 2001 XV85 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200790 2001 XD88 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
200791 2001 XS91 10/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
200792 2001 XH92 10/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200793 2001 XK97 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200794 2001 XC100 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200795 2001 XH102 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
200796 2001 XG104 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
200797 2001 XW110 11/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
200798 2001 XD116 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200799 2001 XU117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200800 2001 XY120 14/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL