Danh sách tiểu hành tinh/200101–200200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
200101 1995 MJ7 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
200102 1995 QH3 31/08/1995 Haleakala AMOS 1,9 km MPC · JPL
200103 1995 QP16 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
200104 1995 SD 16/09/1995 Kleť M. Tichý 2,0 km MPC · JPL
200105 1995 SO24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
200106 1995 SK67 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
200107 1995 SG78 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
200108 1995 UE39 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
200109 1995 UF43 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
200110 1995 UM50 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
200111 1995 UO56 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
200112 1995 UP57 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
200113 1995 UL69 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
200114 1995 VN15 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
200115 1995 WR13 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
200116 1996 AJ6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
200117 1996 AU7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
200118 1996 AG20 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
200119 1996 BD14 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
200120 1996 GQ13 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
200121 1996 TY15 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
200122 1997 CR6 04/02/1997 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
200123 1997 EF60 14/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
200124 1997 GR2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
200125 1997 HU 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
200126 1997 HK11 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
200127 1997 MO 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
200128 1997 SJ15 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
200129 1997 SZ30 27/09/1997 Mallorca Á. López J., R. Pacheco 5,1 km MPC · JPL
200130 1997 TP9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
200131 1997 UC6 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
200132 1997 WP11 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
200133 1997 WZ12 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
200134 1997 WN14 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
200135 1997 WO14 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
200136 1997 WS17 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
200137 1997 WV17 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
200138 1997 WP18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
200139 1997 WS18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
200140 1997 WH22 28/11/1997 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
200141 1997 XZ1 03/12/1997 Chichibu N. Satō 1,6 km MPC · JPL
200142 1998 BC32 23/01/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
200143 1998 DA9 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
200144 1998 DD21 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
200145 1998 DJ37 28/02/1998 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,6 km MPC · JPL
200146 1998 FS136 28/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200147 1998 HC50 27/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
200148 1998 HT143 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200149 1998 HL147 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
200150 1998 LW3 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
200151 1998 QV59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
200152 1998 QF64 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
200153 1998 QY70 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
200154 1998 RJ 01/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,0 km MPC · JPL
200155 1998 RG20 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
200156 1998 SA3 18/09/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,2 km MPC · JPL
200157 1998 ST40 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
200158 1998 TK7 15/10/1998 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
200159 1998 XY11 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200160 1998 YN19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
200161 1999 AG16 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
200162 1999 BZ12 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
200163 1999 CA7 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200164 1999 CG114 12/02/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
200165 1999 CH144 08/02/1999 Mauna Kea C. Veillet 2,6 km MPC · JPL
200166 1999 CB146 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
200167 1999 CJ152 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
200168 1999 DG 16/02/1999 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
200169 1999 FM3 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
200170 1999 FL51 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
200171 1999 FO61 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
200172 1999 FV79 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
200173 1999 GU13 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
200174 1999 JV12 14/05/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
200175 1999 JH14 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200176 1999 JR25 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200177 1999 JY30 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200178 1999 JD67 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200179 1999 JH119 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200180 1999 JU127 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
200181 1999 KQ3 19/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
200182 1999 OT3 22/07/1999 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
200183 1999 RO 03/09/1999 Ondřejov L. Kotková 2,9 km MPC · JPL
200184 1999 RY8 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
200185 1999 RQ65 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
200186 1999 RY72 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
200187 1999 RZ90 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200188 1999 RL93 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200189 1999 RX100 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
200190 1999 RO101 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
200191 1999 RM110 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
200192 1999 RT119 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
200193 1999 RP135 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
200194 1999 RP144 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
200195 1999 RC188 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
200196 1999 RT190 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
200197 1999 RA203 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
200198 1999 RE216 02/09/1999 Kitt Peak B. Gladman 2,3 km MPC · JPL
200199 1999 RT221 05/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
200200 1999 RY234 08/09/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL