Danh sách tiểu hành tinh/200201–200300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
200201 1999 RY250 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
200202 1999 RZ251 07/09/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
200203 1999 SJ15 30/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
200204 1999 TX4 02/10/1999 Kleť Kleť Obs. 2,5 km MPC · JPL
200205 1999 TC28 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
200206 1999 TS61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
200207 1999 TP87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
200208 1999 TJ99 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200209 1999 TQ111 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
200210 1999 TE121 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
200211 1999 TK144 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
200212 1999 TE152 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
200213 1999 TH169 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
200214 1999 TX169 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
200215 1999 TX178 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
200216 1999 TW184 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
200217 1999 TF200 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
200218 1999 TU211 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
200219 1999 TF220 01/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
200220 1999 TC225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
200221 1999 TB229 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
200222 1999 TB266 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
200223 1999 TD270 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
200224 1999 TO274 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
200225 1999 TJ291 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
200226 1999 UO18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
200227 1999 UU20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
200228 1999 UY20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
200229 1999 UU28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
200230 1999 UE37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
200231 1999 UF37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
200232 1999 UG51 31/10/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
200233 1999 VV2 04/11/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
200234 Kumashiro 1999 VN8 04/11/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 1,7 km MPC · JPL
200235 1999 VK17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
200236 1999 VW30 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
200237 1999 VT51 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
200238 1999 VA55 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
200239 1999 VM76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
200240 1999 VS82 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
200241 1999 VY97 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
200242 1999 VB114 09/11/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
200243 1999 VU116 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
200244 1999 VL119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
200245 1999 VM120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
200246 1999 VK125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
200247 1999 VJ130 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
200248 1999 VY137 13/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
200249 1999 VS138 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
200250 1999 VV148 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
200251 1999 VM152 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
200252 1999 VW153 15/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
200253 1999 VN184 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
200254 1999 VM190 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
200255 Weigle 1999 VT204 10/11/1999 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
200256 1999 VQ225 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200257 1999 VP226 02/11/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
200258 1999 VF231 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
200259 1999 WC14 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
200260 1999 WW18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
200261 1999 XR 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
200262 1999 XO46 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
200263 1999 XR47 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
200264 1999 XG48 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
200265 1999 XQ54 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
200266 1999 XG72 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
200267 1999 XG109 04/12/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
200268 1999 XJ110 04/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
200269 1999 XO110 05/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
200270 1999 XX110 05/12/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
200271 1999 XA125 07/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
200272 1999 XA127 07/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
200273 1999 XK187 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
200274 1999 XW207 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
200275 1999 XZ209 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
200276 1999 XF216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
200277 1999 XY217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
200278 1999 XZ218 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
200279 1999 XC237 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
200280 1999 XF244 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
200281 1999 XF252 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
200282 1999 YB5 28/12/1999 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
200283 1999 YG10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
200284 1999 YE12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
200285 1999 YF12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
200286 2000 AY49 02/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
200287 2000 AW50 06/01/2000 Olathe Olathe 2,3 km MPC · JPL
200288 2000 AZ61 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
200289 2000 AT80 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
200290 2000 AD108 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
200291 2000 AW108 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
200292 2000 AY115 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
200293 2000 AG181 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
200294 2000 AT205 15/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
200295 2000 AT213 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
200296 2000 AV218 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
200297 2000 AC219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
200298 2000 AS229 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
200299 2000 AY233 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
200300 2000 BK14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL