Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/198501–198600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198501 2004 XN74 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198502 2004 XP76 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
198503 2004 XC77 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
198504 2004 XG77 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
198505 2004 XP77 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
198506 2004 XG78 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
198507 2004 XK81 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
198508 2004 XY81 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198509 2004 XL82 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
198510 2004 XZ82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198511 2004 XK84 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
198512 2004 XF85 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198513 2004 XK87 09/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
198514 2004 XW87 09/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
198515 2004 XY88 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
198516 2004 XC89 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
198517 2004 XG92 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
198518 2004 XG96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198519 2004 XY96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
198520 2004 XZ96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
198521 2004 XX97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
198522 2004 XF98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
198523 2004 XX100 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198524 2004 XN101 14/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
198525 2004 XJ103 14/12/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
198526 2004 XO103 09/12/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
198527 2004 XA104 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
198528 2004 XJ105 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198529 2004 XY105 11/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
198530 2004 XJ106 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
198531 2004 XM106 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
198532 2004 XS106 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
198533 2004 XU106 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198534 2004 XV107 11/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
198535 2004 XB109 12/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
198536 2004 XW110 14/12/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
198537 2004 XR111 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198538 2004 XT119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198539 2004 XJ121 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
198540 2004 XK122 09/12/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
198541 2004 XD123 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
198542 2004 XB124 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
198543 2004 XG126 12/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
198544 2004 XO126 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198545 2004 XR131 11/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
198546 2004 XS131 11/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
198547 2004 XZ131 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
198548 2004 XB132 11/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
198549 2004 XB133 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
198550 2004 XL133 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
198551 2004 XN133 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198552 2004 XP134 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
198553 2004 XP136 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
198554 2004 XV136 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
198555 2004 XU144 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
198556 2004 XE145 13/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
198557 2004 XB146 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198558 2004 XE148 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
198559 2004 XF148 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
198560 2004 XA149 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
198561 2004 XX151 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198562 2004 XQ153 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
198563 2004 XY155 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
198564 2004 XB158 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198565 2004 XU161 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
198566 2004 XB162 15/12/2004 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
198567 2004 XK162 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
198568 2004 XF164 03/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
198569 2004 XE168 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198570 2004 XW171 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
198571 2004 XP172 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
198572 2004 XA177 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
198573 2004 XX177 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198574 2004 XK182 01/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
198575 2004 YM 17/12/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
198576 2004 YU3 16/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 1,6 km MPC · JPL
198577 2004 YG4 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198578 2004 YX7 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
198579 2004 YR11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
198580 2004 YV11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
198581 2004 YR12 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
198582 2004 YT13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
198583 2004 YQ20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
198584 2004 YQ21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
198585 2004 YR29 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
198586 2004 YQ31 19/12/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
198587 2004 YD32 17/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
198588 2004 YP32 21/12/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
198589 2004 YQ33 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
198590 2004 YV34 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
198591 2004 YB35 19/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
198592 Antbernal 2005 AK 03/01/2005 Begues J. Manteca 4,4 km MPC · JPL
198593 2005 AK1 01/01/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
198594 2005 AR1 01/01/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
198595 2005 AD5 06/01/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
198596 2005 AR5 06/01/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
198597 2005 AU5 06/01/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
198598 2005 AD6 06/01/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
198599 2005 AE7 06/01/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
198600 2005 AJ7 06/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL