Danh sách tiểu hành tinh/197701–197800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197701 2004 OS8 17/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197702 2004 OB9 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
197703 2004 OL9 19/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 940 m MPC · JPL
197704 2004 OQ9 20/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
197705 2004 OV11 27/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197706 2004 PH 05/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197707 Paulnohr 2004 PN 05/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197708 Kalipona 2004 PQ1 08/08/2004 Needville J. Dellinger 1,0 km MPC · JPL
197709 2004 PE2 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
197710 2004 PU2 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
197711 2004 PB3 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
197712 2004 PS3 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
197713 2004 PZ3 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
197714 2004 PR4 05/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197715 2004 PS7 06/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
197716 2004 PV7 06/08/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
197717 2004 PE8 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
197718 2004 PM8 06/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
197719 2004 PR8 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197720 2004 PD13 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197721 2004 PB14 07/08/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
197722 2004 PG14 07/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
197723 2004 PE15 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197724 2004 PF16 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197725 2004 PC17 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
197726 2004 PR17 08/08/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
197727 2004 PS17 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
197728 2004 PH19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
197729 2004 PJ19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
197730 2004 PP19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
197731 2004 PR19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
197732 2004 PM21 07/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197733 2004 PJ22 08/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
197734 2004 PR23 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197735 2004 PN24 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197736 2004 PO24 08/08/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
197737 2004 PQ24 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197738 2004 PR24 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
197739 2004 PU24 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197740 2004 PC25 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197741 2004 PU25 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197742 2004 PD27 08/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
197743 2004 PN27 09/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
197744 2004 PA28 05/08/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
197745 2004 PP29 07/08/2004 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
197746 2004 PN30 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197747 2004 PW30 08/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
197748 2004 PR31 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197749 2004 PW31 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197750 2004 PY31 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197751 2004 PK32 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197752 2004 PE33 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197753 2004 PM33 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197754 2004 PX33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
197755 2004 PY33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
197756 2004 PJ34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
197757 2004 PL34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
197758 2004 PO34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
197759 2004 PU34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
197760 2004 PV34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
197761 2004 PC35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
197762 2004 PG35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
197763 2004 PK35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
197764 2004 PP35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
197765 2004 PB38 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197766 2004 PE38 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
197767 2004 PD39 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
197768 2004 PT39 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
197769 2004 PX39 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197770 2004 PG40 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
197771 2004 PE42 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197772 2004 PG45 07/08/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
197773 2004 PJ45 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197774 2004 PN45 07/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197775 2004 PR45 07/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
197776 2004 PS45 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197777 2004 PW45 07/08/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
197778 2004 PJ46 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
197779 2004 PO46 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
197780 2004 PW46 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
197781 2004 PZ47 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197782 2004 PA48 08/08/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
197783 2004 PR48 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197784 2004 PA50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197785 2004 PK50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197786 2004 PU50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197787 2004 PN51 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197788 2004 PR51 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
197789 2004 PN52 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197790 2004 PP54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
197791 2004 PP55 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
197792 2004 PQ57 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
197793 2004 PB58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197794 2004 PK58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197795 2004 PG60 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
197796 2004 PJ60 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
197797 2004 PA61 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
197798 2004 PX61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
197799 2004 PD63 10/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
197800 2004 PU64 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL