Danh sách tiểu hành tinh/197401–197500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197401 2003 YQ32 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
197402 2003 YN34 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
197403 2003 YR34 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
197404 2003 YO35 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
197405 2003 YU39 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
197406 2003 YO42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
197407 2003 YD46 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
197408 2003 YR46 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
197409 2003 YT47 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
197410 2003 YW47 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
197411 2003 YU49 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
197412 2003 YB50 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
197413 2003 YD50 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
197414 2003 YK50 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197415 2003 YK51 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197416 2003 YY51 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
197417 2003 YY54 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197418 2003 YA57 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197419 2003 YB60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
197420 2003 YG63 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
197421 2003 YP63 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
197422 2003 YB66 20/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197423 2003 YS67 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
197424 2003 YE69 20/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
197425 2003 YE70 21/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197426 2003 YY70 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
197427 2003 YG72 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
197428 2003 YE73 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
197429 2003 YM73 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
197430 2003 YE78 18/12/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
197431 2003 YO78 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
197432 2003 YT78 18/12/2003 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
197433 2003 YA80 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
197434 2003 YG81 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
197435 2003 YS81 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
197436 2003 YU83 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197437 2003 YD85 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
197438 2003 YL85 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197439 2003 YK86 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197440 2003 YJ88 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
197441 2003 YN94 22/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
197442 2003 YV94 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
197443 2003 YK96 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197444 2003 YQ102 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
197445 2003 YG103 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197446 2003 YS103 21/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197447 2003 YE104 21/12/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
197448 2003 YR106 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
197449 2003 YK111 22/12/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 6,7 km MPC · JPL
197450 2003 YQ114 25/12/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
197451 2003 YW114 25/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
197452 2003 YS115 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
197453 2003 YY116 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
197454 2003 YT117 17/12/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
197455 2003 YN119 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
197456 2003 YW121 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197457 2003 YG124 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
197458 2003 YS125 27/12/2003 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
197459 2003 YT125 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
197460 2003 YO126 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
197461 2003 YJ127 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197462 2003 YN129 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
197463 2003 YP129 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197464 2003 YY130 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
197465 2003 YQ131 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
197466 2003 YM136 17/12/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
197467 2003 YL139 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
197468 2003 YP141 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
197469 2003 YQ141 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
197470 2003 YG142 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
197471 2003 YO144 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
197472 2003 YO156 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
197473 2003 YX159 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
197474 2003 YH161 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
197475 2004 AR2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
197476 2004 AK7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
197477 2004 AB11 03/01/2004 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 4,0 km MPC · JPL
197478 2004 BL2 16/01/2004 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
197479 2004 BG4 16/01/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
197480 2004 BE8 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
197481 2004 BR15 17/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
197482 2004 BZ21 19/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197483 2004 BG24 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
197484 2004 BQ24 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
197485 2004 BX26 19/01/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
197486 2004 BQ29 18/01/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
197487 2004 BV38 20/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
197488 2004 BL45 21/01/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
197489 2004 BC46 21/01/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
197490 2004 BU47 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
197491 2004 BA58 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
197492 2004 BW60 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
197493 2004 BU68 27/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197494 2004 BC81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
197495 2004 BU81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
197496 2004 BJ83 28/01/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
197497 2004 BP85 28/01/2004 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
197498 2004 BU85 28/01/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
197499 2004 BB87 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197500 2004 BX90 24/01/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL