Danh sách tiểu hành tinh/19701–19800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
19701 Aomori 1999 SH19 29/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
19702 1999 SK23 30/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
19703 1999 TJ4 03/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
19704 Medlock 1999 TU8 07/10/1999 Hudson S. Brady 11 km MPC · JPL
19705 1999 TR10 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 15 km MPC · JPL
19706 1999 TU11 10/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 17 km MPC · JPL
19707 Tokunai 1999 TZ12 08/10/1999 Nanyo T. Okuni 4,4 km MPC · JPL
19708 1999 TM32 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
19709 1999 TT105 03/10/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
19710 1999 TC185 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
19711 Johnaligawesa 1999 TG219 01/10/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
19712 1999 TL220 01/10/1999 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
19713 Ibaraki 1999 TV228 03/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
19714 1999 UD 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
19715 1999 UA4 27/10/1999 Gnosca S. Sposetti 15 km MPC · JPL
19716 1999 UH23 28/10/1999 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
19717 1999 UZ40 16/10/1999 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 4,7 km MPC · JPL
19718 Albertjarvis 1999 VF2 05/11/1999 Jornada D. S. Dixon 5,6 km MPC · JPL
19719 Glasser 1999 VB9 09/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 14 km MPC · JPL
19720 1999 VP10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
19721 Wray 1999 VW11 10/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 10 km MPC · JPL
19722 1999 VU47 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
19723 1999 VG87 04/11/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
19724 1999 VR114 09/11/1999 Catalina CSS 8,4 km MPC · JPL
19725 1999 WT4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 32 km MPC · JPL
19726 1999 XL 01/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
19727 Allen 1999 XS2 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,9 km MPC · JPL
19728 1999 XQ14 06/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
19729 1999 XZ15 06/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
19730 Machiavelli 1999 XO36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 9,7 km MPC · JPL
19731 Tochigi 1999 XA151 09/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
19732 1999 XF165 08/12/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
19733 1999 XA166 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
19734 1999 XE175 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
19735 1999 XN212 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
19736 2000 AM51 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
19737 2000 AQ51 04/01/2000 Socorro LINEAR 48 km MPC · JPL
19738 Calinger 2000 AS97 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
19739 2000 AL104 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
19740 2000 AG138 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
19741 Callahan 2000 AN141 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
19742 2000 AS162 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
19743 2000 AF164 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
19744 2000 AC176 07/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
19745 2000 AP199 09/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
19746 2000 AE200 09/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
19747 2000 AK245 09/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
19748 2000 BD5 27/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
19749 2000 CG19 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
19750 2000 CM62 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
19751 2000 CG63 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
19752 2000 CH67 06/02/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
19753 2000 CL94 08/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
19754 Paclements 2000 CG95 08/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
19755 2000 EH34 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
19756 2000 EW50 09/03/2000 Majorca Á. López J., R. Pacheco 4,9 km MPC · JPL
19757 2000 GK1 02/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
19758 Janelcoulson 2000 GH100 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
19759 2000 GU146 12/04/2000 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
19760 2000 GK160 07/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
19761 2000 JP10 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
19762 Lacrowder 2000 JQ57 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
19763 Klimesh 2000 MC 18/06/2000 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
19764 2000 NF5 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
19765 2000 NM11 10/07/2000 Valinhos Valinhos Obs. 2,6 km MPC · JPL
19766 Katiedavis 2000 OH4 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
19767 2000 ON5 24/07/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
19768 Ellendoane 2000 OX14 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
19769 Dolyniuk 2000 OP18 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
19770 2000 OP22 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
19771 2000 OF44 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
19772 2000 OU46 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
19773 2000 OJ50 31/07/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
19774 2000 OS51 30/07/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
19775 Medmondson 2000 PY 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
19776 Balears 2000 PA5 04/08/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 3,6 km MPC · JPL
19777 2000 PU7 02/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
19778 Louisgarcia 2000 QE29 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
19779 2000 QU53 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
19780 2000 QE65 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
19781 2000 QK68 26/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 6,8 km MPC · JPL
19782 2000 QT68 30/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 9,7 km MPC · JPL
19783 Antoniromanya 2000 QF71 27/08/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 13 km MPC · JPL
19784 2000 QJ81 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
19785 2000 QU103 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
19786 2000 QR104 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
19787 Betsyglass 2000 QV114 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
19788 Hunker 2000 QV116 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
19789 Susanjohnson 2000 QP149 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
19790 2000 RU10 01/09/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
19791 2000 RV15 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
19792 2000 RO33 01/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
19793 2000 RX42 03/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
19794 2000 RV49 05/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
19795 2000 RJ50 05/09/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
19796 2000 RX50 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
19797 2000 RO51 05/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
19798 2000 RP51 05/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
19799 2000 RT51 05/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
19800 2000 RX51 05/09/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL