Danh sách tiểu hành tinh/18701–18800

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
18701 1998 HB57 21/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
18702 Sadowski 1998 HG68 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
18703 1998 HN68 21/04/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
18704 Brychristian 1998 HF87 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18705 1998 HX88 21/04/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
18706 1998 HV93 21/04/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
18707 Annchi 1998 HO96 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
18708 Danielappel 1998 HT97 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18709 Laurawong 1998 HE99 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
18710 1998 HF100 21/04/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
18711 1998 HL100 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
18712 1998 HN108 23/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
18713 1998 HM114 23/04/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18714 1998 HQ114 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
18715 1998 HE121 23/04/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
18716 1998 HV121 23/04/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
18717 1998 HZ127 18/04/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
18718 1998 HJ128 19/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
18719 1998 HH138 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
18720 Jerryguo 1998 HP145 21/04/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
18721 1998 HC146 21/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18722 1998 HF148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
18723 1998 JO1 01/05/1998 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
18724 1998 JV1 01/05/1998 Haleakala NEAT 15 km MPC · JPL
18725 Atacama 1998 JL3 02/05/1998 Caussols ODAS 6,0 km MPC · JPL
18726 1998 KC2 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
18727 Peacock 1998 KW3 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
18728 Grammier 1998 KZ3 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
18729 Potentino 1998 KJ4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
18730 Wingip 1998 KV7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
18731 Vil'bakirov 1998 KW7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
18732 1998 KP19 22/05/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
18733 1998 KV31 22/05/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
18734 Darboux 1998 MY1 20/06/1998 Prescott P. G. Comba 3,8 km MPC · JPL
18735 Chubko 1998 MH46 23/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
18736 1998 NU 02/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
18737 Aliciaworley 1998 QP79 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
18738 1998 SN22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 4,5 km MPC · JPL
18739 Larryhu 1998 SH79 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
18740 1998 VH31 14/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
18741 1998 WB6 18/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,7 km MPC · JPL
18742 1998 XX30 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
18743 1998 YD5 18/12/1998 Caussols ODAS 17 km MPC · JPL
18744 1999 AU 07/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,1 km MPC · JPL
18745 San Pedro 1999 BJ14 23/01/1999 Caussols ODAS 5,8 km MPC · JPL
18746 1999 FT20 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
18747 Lexcen 1999 FN21 26/03/1999 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
18748 1999 GV 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
18749 Ayyubguliev 1999 GA8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
18750 Leonidakimov 1999 GA9 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
18751 Yualexandrov 1999 GO9 15/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
18752 1999 GZ16 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18753 1999 GE17 15/04/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
18754 1999 GL21 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
18755 Meduna 1999 GS21 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18756 1999 GY34 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
18757 1999 HT 18/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 3,0 km MPC · JPL
18758 1999 HD2 19/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,7 km MPC · JPL
18759 1999 HO2 20/04/1999 Valinhos P. R. Holvorcem 2,9 km MPC · JPL
18760 1999 HY7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
18761 1999 HA8 20/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
18762 1999 HC9 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
18763 1999 JV2 08/05/1999 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
18764 1999 JA12 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
18765 1999 JN17 14/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
18766 Broderick 1999 JA22 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
18767 1999 JD22 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
18768 Sarahbates 1999 JE22 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18769 1999 JS24 10/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
18770 Yingqiuqilei 1999 JN25 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
18771 Sisiliang 1999 JA26 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
18772 1999 JR34 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
18773 Bredehoft 1999 JY36 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
18774 Lavanture 1999 JT38 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
18775 Donaldeng 1999 JD39 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
18776 Coulter 1999 JP39 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
18777 Hobson 1999 JA41 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
18778 1999 JW43 10/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
18779 Hattyhong 1999 JN44 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
18780 Kuncham 1999 JY44 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
18781 Indaram 1999 JH45 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
18782 Joanrho 1999 JJ46 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
18783 Sychamberlin 1999 JL47 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
18784 1999 JS47 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18785 Betsywelsh 1999 JV48 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
18786 Tyjorgenson 1999 JS53 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
18787 Kathermann 1999 JV53 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
18788 Carriemiller 1999 JX53 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
18789 Metzger 1999 JV56 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
18790 Ericaburden 1999 JG57 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
18791 1999 JF58 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
18792 1999 JL60 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
18793 1999 JW60 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18794 Kianafrank 1999 JG62 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
18795 1999 JT63 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
18796 Acosta 1999 JH64 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
18797 1999 JT64 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
18798 1999 JG65 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
18799 1999 JZ73 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
18800 Terresadodge 1999 JL76 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL