Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/19601–19700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
19601 1999 ND42 14/07/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
19602 Austinminor 1999 NK42 14/07/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
19603 Monier 1999 NF48 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
19604 1999 NY48 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
19605 1999 NU52 12/07/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
19606 1999 NV54 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
19607 1999 NF55 12/07/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
19608 1999 NC57 12/07/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
19609 1999 ND57 12/07/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
19610 1999 NR60 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
19611 1999 NP64 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
19612 Noordung 1999 OO 17/07/1999 Črni Vrh Črni Vrh 3,7 km MPC · JPL
19613 1999 OX 19/07/1999 Kleť Kleť Obs. 5,2 km MPC · JPL
19614 Montelongo 1999 OV1 16/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
19615 1999 OB3 22/07/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
19616 1999 OS3 24/07/1999 Bickley Perth Obs. 3,2 km MPC · JPL
19617 Duhamel 1999 PH1 08/08/1999 Prescott P. G. Comba 11 km MPC · JPL
19618 Maša 1999 PN3 11/08/1999 Črni Vrh J. Skvarč 4,1 km MPC · JPL
19619 Bethbell 1999 QA 16/08/1999 Farpoint G. Bell 2,3 km MPC · JPL
19620 Auckland 1999 QG 18/08/1999 Auckland Stardome Obs. 4,7 km MPC · JPL
19621 1999 RE1 04/09/1999 Gekko T. Kagawa 5,2 km MPC · JPL
19622 1999 RY2 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
19623 1999 RS3 04/09/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
19624 1999 RJ10 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
19625 Ovaitt 1999 RT11 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
19626 1999 RJ16 07/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
19627 1999 RU16 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
19628 1999 RD22 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
19629 Serra 1999 RV31 08/09/1999 Guitalens A. Klotz 4,7 km MPC · JPL
19630 Janebell 1999 RT33 02/09/1999 Farpoint G. Bell 4,2 km MPC · JPL
19631 Greensleeves 1999 RY38 13/09/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
19632 1999 RP39 13/09/1999 Zeno T. Stafford 5,6 km MPC · JPL
19633 Rusjan 1999 RX42 13/09/1999 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
19634 1999 RG45 14/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 18 km MPC · JPL
19635 1999 RC47 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
19636 1999 RD48 07/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
19637 Presbrey 1999 RU48 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
19638 Johngenereid 1999 RH57 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
19639 1999 RO63 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
19640 Ethanroth 1999 RP89 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
19641 1999 RV91 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
19642 1999 RK94 07/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
19643 Jacobrucker 1999 RA95 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
19644 1999 RD102 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
19645 1999 RE102 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
19646 1999 RF102 08/09/1999 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
19647 1999 RZ103 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
19648 1999 RK104 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
19649 1999 RQ104 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
19650 1999 RY105 08/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
19651 1999 RC112 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
19652 Saris 1999 RC117 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
19653 1999 RD119 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
19654 1999 RW119 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
19655 1999 RC121 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
19656 Simpkins 1999 RA122 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
19657 1999 RE123 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
19658 Sloop 1999 RM125 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
19659 1999 RB128 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
19660 Danielsteck 1999 RQ129 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
19661 1999 RR130 09/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
19662 Stunzi 1999 RG132 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
19663 Rykerwatts 1999 RU133 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
19664 Yancey 1999 RV135 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
19665 1999 RT137 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
19666 1999 RO144 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
19667 1999 RS144 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
19668 1999 RB145 09/09/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
19669 1999 RB150 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
19670 1999 RH151 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
19671 1999 RX151 09/09/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
19672 1999 RP155 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
19673 1999 RR158 09/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
19674 1999 RN160 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
19675 1999 RE162 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
19676 Ofeliaguilar 1999 RY166 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
19677 1999 RN168 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
19678 Belczyk 1999 RO168 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
19679 Gretabetteo 1999 RF179 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
19680 1999 RE180 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
19681 1999 RE194 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
19682 1999 RW194 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
19683 1999 RK196 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
19684 1999 RL196 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
19685 1999 RB197 08/09/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
19686 1999 RL197 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
19687 1999 RP199 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
19688 1999 RR204 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
19689 1999 RX205 08/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
19690 1999 RD212 08/09/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
19691 Iwate 1999 RN214 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
19692 1999 RR220 05/09/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
19693 1999 RU230 08/09/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
19694 Dunkelman 1999 RX230 08/09/1999 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
19695 Billnye 1999 RP234 08/09/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
19696 1999 SW1 18/09/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
19697 1999 SY3 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,0 km MPC · JPL
19698 1999 SR4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,1 km MPC · JPL
19699 1999 SC7 29/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
19700 Teitelbaum 1999 SG15 30/09/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL