Danh sách tiểu hành tinh/196601–196700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196601 2003 QY68 25/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
196602 2003 QQ70 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
196603 2003 QT70 23/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
196604 2003 QH74 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
196605 2003 QM75 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
196606 2003 QX75 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
196607 2003 QC76 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
196608 2003 QE77 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
196609 2003 QQ78 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196610 2003 QK79 25/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
196611 2003 QA85 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
196612 2003 QQ89 27/08/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
196613 2003 QN90 28/08/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
196614 2003 QB96 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
196615 2003 QY107 31/08/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
196616 2003 QE108 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196617 2003 QQ111 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
196618 2003 QG114 26/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
196619 2003 RH3 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
196620 2003 RN4 03/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
196621 2003 RH5 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
196622 2003 RN5 01/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
196623 2003 RX5 02/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
196624 2003 RK9 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
196625 2003 RM10 13/09/2003 Anderson Mesa LONEOS APO · 320 m MPC · JPL
196626 2003 RH11 13/09/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
196627 2003 RR14 13/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
196628 2003 RV16 15/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
196629 2003 RH20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
196630 2003 RH21 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
196631 2003 RE22 14/09/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
196632 2003 SH1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
196633 2003 SO2 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
196634 2003 SC3 16/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
196635 2003 SO3 16/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
196636 2003 SA4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
196637 2003 SF8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
196638 2003 SO10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
196639 2003 SD13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
196640 Mulhacén 2003 SO15 17/09/2003 Heppenheim F. Hormuth 2,9 km MPC · JPL
196641 2003 SP17 17/09/2003 Kvistaberg UDAS 3,7 km MPC · JPL
196642 2003 SR17 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196643 2003 SH18 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
196644 2003 ST23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
196645 2003 SW23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
196646 2003 SY23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196647 2003 SL25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
196648 2003 SP25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196649 2003 SG26 17/09/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
196650 2003 SM26 17/09/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
196651 2003 SN28 18/09/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
196652 2003 SG30 18/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
196653 2003 SV30 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
196654 2003 SS34 18/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
196655 2003 SY34 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
196656 2003 SA35 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
196657 2003 SR36 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
196658 2003 SJ37 16/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196659 2003 SR38 16/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
196660 2003 SQ40 16/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
196661 2003 SL41 17/09/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
196662 2003 SO43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
196663 2003 SL44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
196664 2003 SD46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
196665 2003 SJ46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
196666 2003 SF47 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
196667 2003 SN50 18/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
196668 2003 SW50 18/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
196669 2003 SK51 18/09/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
196670 2003 ST52 19/09/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
196671 2003 SU53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
196672 2003 SY54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
196673 2003 SZ54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
196674 2003 SR56 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
196675 2003 SV56 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
196676 2003 SQ59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
196677 2003 ST60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
196678 2003 SD61 17/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
196679 2003 SP61 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
196680 2003 SB63 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
196681 2003 SZ63 17/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 2,1 km MPC · JPL
196682 2003 SK64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
196683 2003 SY64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
196684 2003 SZ64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
196685 2003 SB65 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
196686 2003 SC65 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
196687 2003 SH65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
196688 2003 SQ66 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
196689 2003 SY67 16/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
196690 2003 SD70 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196691 2003 SO70 17/09/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
196692 2003 SE71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196693 2003 SX73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
196694 2003 SD74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
196695 2003 SL74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
196696 2003 SK75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
196697 2003 SY76 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196698 2003 SV77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
196699 2003 SX78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
196700 2003 SX80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL