Danh sách tiểu hành tinh/18601–18700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
18601 Zafar 1998 BL11 23/01/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
18602 Lagillespie 1998 BX12 23/01/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
18603 1998 BM25 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
18604 1998 BK26 28/01/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
18605 Jacqueslaskar 1998 BL26 28/01/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
18606 1998 BS33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
18607 1998 BT33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
18608 1998 BU45 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
18609 Shinobuyama 1998 BN48 30/01/1998 Geisei T. Seki 4,8 km MPC · JPL
18610 Arthurdent 1998 CC2 07/02/1998 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 3,5 km MPC · JPL
18611 Baudelaire 1998 CB3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
18612 1998 CK3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
18613 1998 DR 19/02/1998 Kleť Kleť Obs. 6,4 km MPC · JPL
18614 1998 DN2 20/02/1998 Caussols ODAS 9,5 km MPC · JPL
18615 1998 DJ5 22/02/1998 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
18616 1998 DR5 22/02/1998 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
18617 Puntel 1998 DY9 24/02/1998 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 2,9 km MPC · JPL
18618 1998 DD10 22/02/1998 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
18619 1998 DG10 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
18620 1998 DS10 24/02/1998 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
18621 1998 DD12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
18622 1998 DN13 25/02/1998 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
18623 Pises 1998 DR13 27/02/1998 Pises Pises Obs. 5,2 km MPC · JPL
18624 Prévert 1998 DV13 27/02/1998 Caussols ODAS 8,8 km MPC · JPL
18625 1998 DZ13 27/02/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
18626 Michaelcarr 1998 DO23 27/02/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
18627 Rogerbonnet 1998 DH33 27/02/1998 Cima Ekar M. Tombelli, C. Casacci 5,2 km MPC · JPL
18628 1998 DJ33 27/02/1998 Cima Ekar G. Forti, M. Tombelli 2,8 km MPC · JPL
18629 1998 DZ33 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
18630 1998 DT34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
18631 Maurogherardini 1998 DQ35 27/02/1998 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli 7,4 km MPC · JPL
18632 Danielsson 1998 DN37 28/02/1998 La Silla C.-I. Lagerkvist 6,9 km MPC · JPL
18633 1998 EU 02/03/1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
18634 Champigneulles 1998 EQ1 02/03/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
18635 Frouard 1998 EX1 02/03/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
18636 Villedepompey 1998 EF2 02/03/1998 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
18637 Liverdun 1998 EJ2 02/03/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
18638 Nouet 1998 EP3 02/03/1998 Caussols ODAS 8,7 km MPC · JPL
18639 Aoyunzhiyuanzhe 1998 ER8 05/03/1998 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
18640 1998 EF9 07/03/1998 Xinglong SCAP 6,7 km MPC · JPL
18641 1998 EG10 06/03/1998 Gekko T. Kagawa 3,7 km MPC · JPL
18642 1998 EF12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
18643 van Rysselberghe 1998 EK12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
18644 Arashiyama 1998 EX14 02/03/1998 Geisei T. Seki 3,8 km MPC · JPL
18645 1998 EM19 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
18646 1998 ED21 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
18647 Václavhübner 1998 FD2 21/03/1998 Ondřejov P. Pravec 2,7 km MPC · JPL
18648 1998 FW9 24/03/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
18649 Fabrega 1998 FU10 24/03/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
18650 1998 FX10 24/03/1998 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
18651 1998 FP11 22/03/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,0 km MPC · JPL
18652 1998 FD15 21/03/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,0 km MPC · JPL
18653 Christagünt 1998 FW15 28/03/1998 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 3,2 km MPC · JPL
18654 1998 FR22 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
18655 1998 FS26 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18656 Mergler 1998 FW29 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
18657 1998 FE30 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
18658 Rajdev 1998 FX31 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
18659 Megangross 1998 FD33 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
18660 1998 FL34 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
18661 Zoccoli 1998 FT34 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
18662 Erinwhite 1998 FV42 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
18663 Lynnta 1998 FW42 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
18664 Rafaelta 1998 FA43 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
18665 Sheenahayes 1998 FK49 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
18666 1998 FT53 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18667 1998 FF62 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
18668 Gottesman 1998 FU62 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18669 Lalitpatel 1998 FP63 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
18670 Shantanugaur 1998 FM64 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18671 Zacharyrice 1998 FX64 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
18672 Ashleyamini 1998 FY65 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
18673 1998 FH66 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
18674 1998 FG69 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
18675 Amiamini 1998 FJ70 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
18676 Zdeňkaplavcová 1998 FE73 30/03/1998 Ondřejov P. Pravec 2,8 km MPC · JPL
18677 1998 FZ83 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
18678 1998 FS85 24/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18679 Heatherenae 1998 FW102 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
18680 Weirather 1998 FS103 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
18681 Caseylipp 1998 FW103 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18682 1998 FH107 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
18683 1998 FB111 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
18684 1998 FW116 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
18685 1998 FL117 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
18686 1998 FZ119 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
18687 1998 FA120 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
18688 1998 FA123 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18689 Rodrick 1998 FR124 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
18690 1998 GB10 02/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
18691 1998 HE1 17/04/1998 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
18692 1998 HJ14 22/04/1998 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
18693 1998 HS19 29/04/1998 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
18694 1998 HQ24 23/04/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 9,2 km MPC · JPL
18695 1998 HH27 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
18696 1998 HB34 20/04/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
18697 Kathanson 1998 HB39 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
18698 Racharles 1998 HX39 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
18699 Quigley 1998 HL45 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18700 1998 HK54 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL