Danh sách tiểu hành tinh/20601–20700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20601 1999 RD197 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
20602 1999 RC198 08/09/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
20603 1999 RT199 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
20604 Vrishikpatil 1999 RW205 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
20605 1999 RX209 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20606 Widemann 1999 RM214 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
20607 Vernazza 1999 RR219 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
20608 Fredmerlin 1999 RH224 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
20609 1999 RO225 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
20610 1999 RK235 08/09/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
20611 1999 RL235 08/09/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
20612 1999 RT237 08/09/1999 Catalina CSS 9,7 km MPC · JPL
20613 Chibaken 1999 RE240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
20614 1999 SN3 24/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20615 1999 SZ3 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,2 km MPC · JPL
20616 Zeeshansayed 1999 SH6 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20617 1999 SA7 29/09/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
20618 Daniebutler 1999 SG7 29/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20619 1999 SB10 30/09/1999 Woomera F. B. Zoltowski 3,8 km MPC · JPL
20620 1999 SW10 30/09/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
20621 1999 TK11 09/10/1999 Ametlla de Mar J. Nomen 4,4 km MPC · JPL
20622 1999 TQ11 08/10/1999 Kleť Kleť Obs. 12 km MPC · JPL
20623 Davidyoung 1999 TS11 10/10/1999 EverStaR M. Abraham, G. Fedon 6,2 km MPC · JPL
20624 Dariozanetti 1999 TB12 09/10/1999 Gnosca S. Sposetti 3,6 km MPC · JPL
20625 Noto 1999 TG20 09/10/1999 Yanagida A. Tsuchikawa 5,1 km MPC · JPL
20626 1999 TH21 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20627 1999 TF38 01/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
20628 1999 TS40 05/10/1999 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
20629 1999 TB90 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
20630 1999 TJ90 02/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
20631 Stefuller 1999 TW91 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20632 Carlyrosser 1999 TC92 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20633 1999 TU93 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
20634 Marichardson 1999 TP94 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
20635 1999 TV96 02/10/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
20636 1999 TC97 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
20637 1999 TX103 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20638 Lingchen 1999 TV108 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
20639 Michellouie 1999 TD109 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
20640 1999 TF118 04/10/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
20641 Yenuanchen 1999 TF121 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
20642 Laurajohnson 1999 TC124 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
20643 Angelicaliu 1999 TK142 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
20644 Amritdas 1999 TN144 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
20645 1999 TH149 07/10/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
20646 Nikhilgupta 1999 TM150 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
20647 1999 TQ155 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
20648 1999 TF166 10/10/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
20649 Miklenov 1999 TP170 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20650 1999 TG173 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20651 1999 TE219 01/10/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
20652 1999 TY229 02/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
20653 1999 TN245 07/10/1999 Catalina CSS 19 km MPC · JPL
20654 1999 TO247 08/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
20655 1999 TT248 08/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
20656 1999 TX258 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
20657 Alvarez-Candal 1999 TL261 14/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
20658 Bushmarinov 1999 TY270 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
20659 1999 UE 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,1 km MPC · JPL
20660 1999 UF 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
20661 1999 UZ 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,0 km MPC · JPL
20662 1999 UC1 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,5 km MPC · JPL
20663 1999 UU2 19/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,1 km MPC · JPL
20664 Senec 1999 UV4 31/10/1999 Modra A. Galád, J. Tóth 15 km MPC · JPL
20665 1999 UQ8 29/10/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
20666 1999 UX8 29/10/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
20667 1999 UM11 27/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,3 km MPC · JPL
20668 1999 UN11 27/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
20669 1999 UO13 29/10/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
20670 1999 UA46 31/10/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
20671 1999 UX48 31/10/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
20672 1999 UU50 30/10/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
20673 Janelle 1999 VW 03/11/ 1999 Farpoint G. Bell 6,0 km MPC · JPL
20674 1999 VT1 04/11/ 1999 Oohira T. Urata 15 km MPC · JPL
20675 1999 VK6 05/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
20676 1999 VA7 08/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 18 km MPC · JPL
20677 1999 VT7 07/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,3 km MPC · JPL
20678 1999 VE9 08/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
20679 1999 VU9 09/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 17 km MPC · JPL
20680 1999 VX9 09/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,8 km MPC · JPL
20681 1999 VH10 09/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
20682 1999 VP23 14/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,6 km MPC · JPL
20683 1999 VT44 04/11/ 1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
20684 1999 VW44 04/11/ 1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
20685 1999 VX48 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20686 Thottumkara 1999 VX54 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
20687 Saletore 1999 VQ60 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20688 1999 VR62 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
20689 Zhuyuanchen 1999 VF63 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20690 Crivello 1999 VY66 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20691 1999 VY72 11/11/ 1999 Siding Spring R. H. McNaught 5,9 km MPC · JPL
20692 1999 VX73 01/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
20693 Ramondiaz 1999 VV81 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
20694 1999 VT82 01/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
20695 1999 VM92 09/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
20696 Torresduarte 1999 VJ95 09/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
20697 1999 VK115 09/11/ 1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
20698 1999 VE127 09/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
20699 1999 VJ144 11/11/ 1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
20700 1999 VG145 08/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL