Danh sách tiểu hành tinh/19501–19600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
19501 1998 KC50 23/05/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
19502 1998 KB51 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
19503 1998 KE65 22/05/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
19504 Vladalekseev 1998 LL2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 8,9 km MPC · JPL
19505 1998 MC 16/06/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,8 km MPC · JPL
19506 1998 MN4 18/06/1998 Majorca Á. López J., R. Pacheco 8,8 km MPC · JPL
19507 1998 MZ13 19/06/1998 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
19508 1998 MC17 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
19509 Niigata 1998 MG38 29/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
19510 1998 MV42 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
19511 1998 MC45 19/06/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
19512 1998 QU2 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
19513 1998 QN7 17/08/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
19514 1998 QB75 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
19515 1998 QM76 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
19516 1998 QF80 24/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
19517 Robertocarlos 1998 SK164 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
19518 Moulding 1998 VZ13 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
19519 1998 WB8 18/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,8 km MPC · JPL
19520 1998 WC24 25/11/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
19521 Chaos 1998 WH24 19/11/1998 Kitt Peak DES 486 km MPC · JPL
19522 1998 XQ83 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
19523 Paolofrisi 1998 YX3 18/12/1998 Bologna San Vittore Obs. 6,9 km MPC · JPL
19524 Acaciacoleman 1998 YB7 23/12/1998 Kanab E. E. Sheridan 6,0 km MPC · JPL
19525 1999 CO 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,9 km MPC · JPL
19526 1999 FS7 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
19527 1999 FN30 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
19528 Delloro 1999 GB1 04/04/1999 San Marcello G. D'Abramo, A. Boattini 8,0 km MPC · JPL
19529 1999 GQ15 15/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
19530 1999 GQ23 06/04/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
19531 Charton 1999 GM32 07/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
19532 1999 GB34 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
19533 Garrison 1999 GM35 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
19534 Miyagi 1999 GL47 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
19535 Rowanatkinson 1999 HF3 24/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
19536 1999 JM4 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
19537 1999 JL8 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
19538 1999 JD12 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
19539 Anaverdu 1999 JO14 14/05/1999 Ametlla de Mar J. Nomen 2,1 km MPC · JPL
19540 1999 JF23 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
19541 1999 JA27 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
19542 Lindperkins 1999 JL27 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
19543 Burgoyne 1999 JR30 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
19544 Avramkottke 1999 JN33 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
19545 1999 JY33 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
19546 1999 JN34 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
19547 Collier 1999 JP57 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
19548 1999 JJ58 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
19549 1999 JS58 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
19550 Samabates 1999 JP61 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
19551 Peterborden 1999 JL62 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
19552 1999 JJ68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
19553 1999 JF71 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
19554 1999 JU74 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
19555 1999 JO77 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
19556 1999 JV77 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
19557 1999 JC79 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
19558 1999 JK80 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
19559 1999 JY80 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
19560 1999 JH81 14/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
19561 1999 JK81 14/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
19562 1999 JM81 14/05/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
19563 Brzezinska 1999 JB124 14/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
19564 Ajburnetti 1999 JP126 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
19565 1999 KF4 20/05/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
19566 1999 KO6 23/05/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,7 km MPC · JPL
19567 1999 KS7 20/05/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
19568 Rachelmarie 1999 KY14 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
19569 1999 KM15 20/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
19570 Jessedouglas 1999 LH6 13/06/1999 Prescott P. G. Comba 6,5 km MPC · JPL
19571 1999 LA7 08/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
19572 Leahmarie 1999 LE11 08/06/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
19573 Cummings 1999 LW13 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
19574 Davidedwards 1999 LQ21 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
19575 Feeny 1999 LB22 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
19576 1999 LP22 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
19577 Bobbyfisher 1999 LP26 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
19578 Kirkdouglas 1999 MO 20/06/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
19579 1999 MB1 23/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 4,1 km MPC · JPL
19580 1999 ND 04/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
19581 1999 NC3 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
19582 Blow 1999 NL4 13/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
19583 1999 NT4 12/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
19584 Sarahgerin 1999 NZ6 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
19585 Zachopkins 1999 NU7 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
19586 1999 NA10 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
19587 Keremane 1999 NG11 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
19588 1999 NL11 13/07/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
19589 Kirkland 1999 NZ14 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
19590 1999 NG18 14/07/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
19591 Michaelklein 1999 NW21 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
19592 1999 NZ22 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
19593 Justinkoh 1999 NZ29 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
19594 1999 NL31 14/07/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
19595 Lafer-Sousa 1999 NW31 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
19596 Spegorlarson 1999 NX31 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
19597 Ryanlee 1999 NJ32 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
19598 Luttrell 1999 NL39 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
19599 Brycemelton 1999 NX40 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
19600 1999 NV41 14/07/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL