Danh sách tiểu hành tinh/195801–195900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
195801 2002 QE8 19/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
195802 2002 QG9 19/08/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
195803 2002 QC11 24/08/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
195804 2002 QB12 26/08/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
195805 2002 QN14 26/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
195806 2002 QP16 26/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195807 2002 QF17 24/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
195808 2002 QN17 27/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
195809 2002 QL18 28/08/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
195810 2002 QP18 26/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
195811 2002 QA19 26/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195812 2002 QL19 26/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
195813 2002 QY19 28/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195814 2002 QB20 28/08/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
195815 2002 QJ21 28/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195816 2002 QP21 26/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
195817 2002 QP22 27/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
195818 2002 QU27 28/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
195819 2002 QY30 29/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195820 2002 QF31 29/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
195821 2002 QL35 29/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195822 2002 QV36 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
195823 2002 QA37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
195824 2002 QB37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
195825 2002 QJ40 30/08/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
195826 2002 QQ45 31/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
195827 2002 QE48 27/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
195828 2002 QZ53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,0 km MPC · JPL
195829 2002 QH55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 6,4 km MPC · JPL
195830 2002 QX56 18/08/2002 Palomar A. Lowe 3,3 km MPC · JPL
195831 2002 QN59 19/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
195832 2002 QO59 16/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195833 2002 QE62 27/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
195834 2002 QJ62 18/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
195835 2002 QU62 18/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
195836 2002 QQ64 18/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
195837 2002 QT65 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195838 2002 QM66 29/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195839 2002 QO67 18/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
195840 2002 QV67 28/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
195841 2002 QF68 29/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
195842 2002 QD69 30/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
195843 2002 QA71 19/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
195844 2002 QA72 28/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195845 2002 QB72 18/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195846 2002 QM72 28/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195847 2002 QJ75 18/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
195848 2002 QL77 29/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195849 2002 QO77 16/08/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
195850 2002 QH78 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195851 2002 QH79 16/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
195852 2002 QN79 16/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195853 2002 QA80 18/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
195854 2002 QO80 30/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
195855 2002 QS80 19/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
195856 2002 QE83 16/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195857 2002 QO85 17/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195858 2002 QU86 16/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195859 2002 QM88 30/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195860 2002 QN89 17/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
195861 2002 QC90 19/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
195862 2002 QR90 30/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
195863 2002 QV90 30/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
195864 2002 QR92 29/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195865 2002 QK96 16/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
195866 2002 QJ97 18/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
195867 2002 QN98 18/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195868 2002 QW98 26/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
195869 2002 QK102 20/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195870 2002 QZ116 16/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195871 2002 QY124 27/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
195872 2002 QT125 18/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
195873 2002 RD 01/09/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
195874 2002 RC1 03/09/2002 Emerald Lane L. Ball 5,4 km MPC · JPL
195875 2002 RQ3 01/09/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
195876 2002 RT3 01/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
195877 2002 RB6 01/09/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
195878 2002 RC6 01/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
195879 2002 RO7 03/09/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
195880 2002 RG11 04/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195881 2002 RN12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
195882 2002 RT12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
195883 2002 RY12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
195884 2002 RB15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
195885 2002 RZ15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
195886 2002 RG16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
195887 2002 RU18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
195888 2002 RE20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
195889 2002 RC22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
195890 2002 RJ22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
195891 2002 RL24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
195892 2002 RM24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
195893 2002 RH30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
195894 2002 RA31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
195895 2002 RK33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
195896 2002 RY34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
195897 2002 RZ36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
195898 2002 RH39 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
195899 2002 RP39 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
195900 Rogersudbury 2002 RS41 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL