Danh sách tiểu hành tinh/195501–195600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
195501 2002 GT170 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195502 2002 GY172 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
195503 2002 GJ174 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
195504 2002 GM177 12/04/2002 Palomar M. White, M. Collins 1,6 km MPC · JPL
195505 2002 GT179 14/04/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
195506 2002 GW181 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
195507 2002 GN182 15/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195508 2002 HJ 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
195509 2002 HT4 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195510 2002 HX4 16/04/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
195511 2002 HV5 19/04/2002 Emerald Lane L. Ball 1,0 km MPC · JPL
195512 2002 HH6 17/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
195513 2002 HY7 20/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
195514 2002 HG14 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
195515 2002 HN14 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
195516 2002 HR15 17/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
195517 2002 JX1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,2 km MPC · JPL
195518 2002 JB6 05/05/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
195519 2002 JN7 04/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
195520 2002 JK8 06/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195521 2002 JV16 06/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195522 2002 JW16 07/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
195523 2002 JW19 07/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
195524 2002 JN20 07/05/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195525 2002 JN21 08/05/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
195526 2002 JF24 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195527 2002 JC27 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195528 2002 JT27 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195529 2002 JQ28 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
195530 2002 JV28 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195531 2002 JY29 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
195532 2002 JA35 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
195533 2002 JQ37 08/05/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
195534 2002 JB40 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
195535 2002 JJ41 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195536 2002 JC44 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
195537 2002 JJ44 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
195538 2002 JO45 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195539 2002 JQ45 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
195540 2002 JG46 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195541 2002 JM46 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195542 2002 JO48 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
195543 2002 JO56 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
195544 2002 JP57 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195545 2002 JG60 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
195546 2002 JE62 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
195547 2002 JN62 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
195548 2002 JP65 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
195549 2002 JP66 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
195550 2002 JB67 10/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195551 2002 JE67 10/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195552 2002 JL67 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
195553 2002 JA68 11/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
195554 2002 JD68 08/05/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
195555 2002 JR68 06/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
195556 2002 JB69 07/05/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
195557 2002 JH69 07/05/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
195558 2002 JB71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195559 2002 JT71 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
195560 2002 JK72 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
195561 2002 JR73 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
195562 2002 JN76 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
195563 2002 JX76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195564 2002 JC77 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
195565 2002 JB78 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195566 2002 JR80 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
195567 2002 JA81 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195568 2002 JB81 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195569 2002 JQ82 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195570 2002 JF84 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
195571 2002 JT84 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
195572 2002 JY84 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
195573 2002 JW92 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
195574 2002 JG97 12/05/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
195575 2002 JH97 12/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195576 2002 JT99 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195577 2002 JU99 12/05/2002 Ondřejov P. Kušnirák 4,8 km MPC · JPL
195578 2002 JB100 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
195579 2002 JB101 06/05/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
195580 2002 JY101 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
195581 2002 JX103 10/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195582 2002 JY109 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
195583 2002 JQ118 05/05/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195584 2002 JG119 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
195585 2002 JS119 05/05/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195586 2002 JE121 05/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
195587 2002 JF121 05/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
195588 2002 JR124 06/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
195589 2002 JL125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
195590 2002 JC127 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
195591 2002 JU129 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
195592 2002 JW129 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195593 2002 JZ130 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
195594 2002 JV131 09/05/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
195595 2002 JV133 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
195596 2002 JT139 10/05/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
195597 2002 JN143 13/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
195598 2002 JC144 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195599 2002 JA146 15/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
195600 Scheithauer 2002 JH148 15/05/2002 Palomar M. Meyer 4,6 km MPC · JPL