Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/18501–18600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
18501 1996 OB 16/07/1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,8 km MPC · JPL
18502 1996 PK1 11/08/1996 Rand G. R. Viscome 1,5 km MPC · JPL
18503 1996 PY4 15/08/1996 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
18504 1996 PB5 15/08/1996 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
18505 Caravelli 1996 PG5 09/08/1996 Bologna San Vittore Obs. 2,5 km MPC · JPL
18506 1996 PY6 15/08/1996 Macquarie R. H. McNaught, J. B. Child 3,9 km MPC · JPL
18507 1996 QM1 18/08/1996 Lake Clear K. A. Williams 3,3 km MPC · JPL
18508 1996 RJ2 08/09/1996 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
18509 Bellini 1996 RB4 14/09/1996 Colleverde V. S. Casulli 5,3 km MPC · JPL
18510 Chasles 1996 SN 16/09/1996 Prescott P. G. Comba 5,5 km MPC · JPL
18511 1996 SH4 19/09/1996 Xinglong SCAP 6,2 km MPC · JPL
18512 1996 SO7 17/09/1996 Kiyosato S. Otomo 3,6 km MPC · JPL
18513 1996 TS5 07/10/1996 Catalina Station T. B. Spahr 4,1 km MPC · JPL
18514 1996 TE11 14/10/1996 Siding Spring R. H. McNaught 2,0 km MPC · JPL
18515 1996 TL14 09/10/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 9,7 km MPC · JPL
18516 1996 TL29 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
18517 1996 VG2 06/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
18518 1996 VT3 02/11/1996 Xinglong SCAP 8,4 km MPC · JPL
18519 1996 VH4 08/11/1996 Xinglong SCAP 4,9 km MPC · JPL
18520 Wolfratshausen 1996 VK4 06/11/1996 Chichibu N. Satō 5,1 km MPC · JPL
18521 1996 VV5 14/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,5 km MPC · JPL
18522 1996 VA6 15/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
18523 1996 VA7 02/11/1996 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
18524 Tagatoshihiro 1996 VE8 06/11/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,6 km MPC · JPL
18525 1996 VO8 07/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,0 km MPC · JPL
18526 1996 VB30 07/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,0 km MPC · JPL
18527 1996 VJ30 07/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,3 km MPC · JPL
18528 1996 VX30 02/11/1996 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
18529 1996 WK3 28/11/1996 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
18530 1996 XS1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
18531 Strakonice 1996 XM2 04/12/1996 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,9 km MPC · JPL
18532 1996 XW2 03/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
18533 1996 XJ6 03/12/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,9 km MPC · JPL
18534 1996 XE12 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
18535 1996 XQ13 09/12/1996 Kleť Kleť Obs. 7,9 km MPC · JPL
18536 1996 XN15 10/12/1996 Xinglong SCAP 6,7 km MPC · JPL
18537 1996 XH18 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
18538 1996 XY18 06/12/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,7 km MPC · JPL
18539 1996 XX30 14/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
18540 1996 XK31 14/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
18541 1996 YA1 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
18542 Broglio 1996 YP3 29/12/1996 Sormano A. Testa, F. Manca 4,5 km MPC · JPL
18543 1997 AE 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
18544 1997 AA2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
18545 1997 AO2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,1 km MPC · JPL
18546 1997 AP4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
18547 1997 AU5 07/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,9 km MPC · JPL
18548 Christoffel 1997 AN12 10/01/1997 Prescott P. G. Comba 4,1 km MPC · JPL
18549 1997 AD13 11/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
18550 Maoyisheng 1997 AN14 09/01/1997 Xinglong SCAP 9,3 km MPC · JPL
18551 1997 AQ17 13/01/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 6,9 km MPC · JPL
18552 1997 AM21 13/01/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,9 km MPC · JPL
18553 Kinkakuji 1997 AZ21 06/01/1997 Chichibu N. Satō 9,9 km MPC · JPL
18554 1997 BO1 29/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
18555 Courant 1997 CN4 04/02/1997 Prescott P. G. Comba 4,5 km MPC · JPL
18556 Battiato 1997 CC7 07/02/1997 Sormano P. Sicoli, F. Manca 6,2 km MPC · JPL
18557 1997 CQ11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
18558 1997 CO19 06/02/1997 Oohira T. Urata 8,4 km MPC · JPL
18559 1997 EN2 04/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
18560 Coxeter 1997 EO7 07/03/1997 Prescott P. G. Comba 18 km MPC · JPL
18561 Fengningding 1997 EY34 04/03/1997 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
18562 Ellenkey 1997 EK54 08/03/1997 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
18563 Danigoldman 1997 FC3 31/03/1997 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
18564 Caseyo 1997 GO6 02/04/1997 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
18565 Selg 1997 GP35 06/04/1997 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
18566 1997 RS3 01/09/1997 Caussols ODAS 9,6 km MPC · JPL
18567 Segenthau 1997 SS4 27/09/1997 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 8,6 km MPC · JPL
18568 Thuillot 1997 TL2 03/10/1997 Caussols ODAS 17 km MPC · JPL
18569 1997 UC11 26/10/1997 Oohira T. Urata 4,6 km MPC · JPL
18570 1997 VB6 09/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
18571 1997 WQ21 30/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
18572 Rocher 1997 WQ22 28/11/1997 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
18573 1997 WM23 28/11/1997 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
18574 Jeansimon 1997 WO23 28/11/1997 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
18575 1997 WS31 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18576 1997 WA42 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
18577 1997 XH 03/12/1997 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
18578 1997 XP 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
18579 Duongtuyenvu 1997 XY6 05/12/1997 Caussols ODAS 5,8 km MPC · JPL
18580 1997 XN8 07/12/1997 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
18581 Batllo 1997 XV8 07/12/1997 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
18582 1997 XK9 04/12/1997 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
18583 Francescopedani 1997 XN10 07/12/1997 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli 1,9 km MPC · JPL
18584 1997 YB2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
18585 1997 YE2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
18586 1997 YD3 24/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
18587 1997 YR5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
18588 1997 YO9 25/12/1997 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
18589 1997 YL10 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
18590 1997 YO10 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
18591 1997 YT11 30/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
18592 1997 YO18 24/12/1997 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
18593 Wangzhongcheng 1998 AG11 05/01/1998 Xinglong SCAP 5,2 km MPC · JPL
18594 1998 BJ 16/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
18595 1998 BR1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
18596 Superbus 1998 BA4 21/01/1998 Colleverde V. S. Casulli 3,3 km MPC · JPL
18597 1998 BE8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
18598 1998 BH8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 8,9 km MPC · JPL
18599 1998 BK8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
18600 1998 BK10 24/01/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,2 km MPC · JPL