Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/194701–194800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194701 2001 XT232 15/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194702 2001 XN235 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194703 2001 XS235 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194704 2001 XX235 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194705 2001 XO236 15/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194706 2001 XP236 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194707 2001 XK237 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194708 2001 XL238 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194709 2001 XB239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194710 2001 XB240 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194711 2001 XE240 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194712 2001 XQ240 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194713 2001 XG244 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194714 2001 XK246 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194715 2001 XY246 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194716 2001 XD247 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194717 2001 XE247 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194718 2001 XQ247 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194719 2001 XU247 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194720 2001 XY247 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
194721 2001 XG248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
194722 2001 XH250 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194723 2001 XR253 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194724 2001 XR257 07/12/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
194725 2001 XE258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
194726 2001 XT258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
194727 2001 XU259 09/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
194728 2001 XG263 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
194729 2001 XX263 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194730 2001 XO265 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194731 2001 YB 16/12/2001 Oaxaca J. M. Roe 960 m MPC · JPL
194732 2001 YL3 19/12/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,3 km MPC · JPL
194733 2001 YH5 17/12/2001 Cima Ekar ADAS 1,5 km MPC · JPL
194734 2001 YS7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194735 2001 YQ8 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194736 2001 YS14 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194737 2001 YM16 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194738 2001 YD18 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194739 2001 YD20 18/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
194740 2001 YE20 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194741 2001 YH20 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
194742 2001 YN20 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
194743 2001 YD21 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
194744 2001 YQ21 18/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
194745 2001 YF22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194746 2001 YJ25 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194747 2001 YV25 18/12/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
194748 2001 YT28 18/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194749 2001 YU31 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194750 2001 YC33 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194751 2001 YT38 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194752 2001 YU41 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194753 2001 YU43 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194754 2001 YD44 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194755 2001 YJ44 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194756 2001 YZ44 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
194757 2001 YJ46 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194758 2001 YX47 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194759 2001 YC49 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194760 2001 YW49 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194761 2001 YF50 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194762 2001 YK52 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
194763 2001 YS52 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194764 2001 YV52 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194765 2001 YK54 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194766 2001 YG56 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194767 2001 YR59 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194768 2001 YZ59 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194769 2001 YB64 18/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194770 2001 YE64 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194771 2001 YW64 18/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194772 2001 YZ64 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194773 2001 YC67 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
194774 2001 YD69 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194775 2001 YD70 18/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
194776 2001 YG72 18/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194777 2001 YA74 18/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
194778 2001 YP80 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194779 2001 YW80 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194780 2001 YV81 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194781 2001 YA82 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
194782 2001 YN82 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194783 2001 YZ82 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194784 2001 YE83 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194785 2001 YQ83 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194786 2001 YR84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194787 2001 YD87 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194788 2001 YG88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194789 2001 YU89 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194790 2001 YV89 18/12/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
194791 2001 YB90 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
194792 2001 YL90 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194793 2001 YP90 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194794 2001 YN91 17/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
194795 2001 YU94 17/12/2001 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
194796 2001 YV94 17/12/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
194797 2001 YZ96 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194798 2001 YW97 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194799 2001 YS99 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
194800 2001 YX99 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL