Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/193601–193700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
193601 2001 BQ68 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193602 2001 BL70 21/01/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
193603 2001 BU71 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193604 2001 BG73 28/01/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
193605 2001 BX75 26/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193606 2001 BF78 24/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
193607 2001 BH82 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193608 2001 CD2 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193609 2001 CA7 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
193610 2001 CS8 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
193611 2001 CQ12 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193612 2001 CG13 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193613 2001 CW13 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
193614 2001 CZ13 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
193615 2001 CY16 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
193616 2001 CZ17 02/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193617 2001 CO18 02/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
193618 2001 CP19 02/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
193619 2001 CL21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
193620 2001 CZ21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
193621 2001 CU24 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
193622 2001 CR25 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
193623 2001 CC26 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
193624 2001 CW26 01/02/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
193625 2001 CD29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
193626 2001 CV31 05/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
193627 2001 CD33 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193628 2001 CQ33 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193629 2001 CY33 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193630 2001 CY34 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193631 2001 CA37 14/02/2001 Ondřejov L. Kotková 1,2 km MPC · JPL
193632 2001 CU37 15/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
193633 2001 CY39 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
193634 2001 CS44 15/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
193635 2001 CQ45 15/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
193636 2001 CS45 15/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193637 2001 CQ48 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
193638 2001 DY2 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
193639 2001 DK13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
193640 2001 DJ15 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
193641 2001 DH16 16/02/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
193642 2001 DH18 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
193643 2001 DK18 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193644 2001 DL22 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193645 2001 DL23 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193646 2001 DF26 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
193647 2001 DB28 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193648 2001 DT30 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
193649 2001 DA38 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
193650 2001 DU38 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
193651 2001 DL41 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
193652 2001 DX41 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
193653 2001 DB42 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
193654 2001 DV42 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
193655 2001 DV44 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
193656 2001 DK45 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
193657 2001 DP48 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
193658 2001 DH50 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
193659 2001 DX53 20/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,3 km MPC · JPL
193660 2001 DB55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
193661 2001 DH56 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
193662 2001 DA60 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
193663 2001 DG62 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
193664 2001 DR62 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
193665 2001 DU62 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
193666 2001 DE63 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193667 2001 DU64 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
193668 2001 DJ66 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
193669 2001 DV66 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193670 2001 DY76 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
193671 2001 DV84 23/02/2001 Cerro Tololo DLS 2,7 km MPC · JPL
193672 2001 DA91 21/02/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
193673 2001 DQ96 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
193674 2001 DT99 17/02/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
193675 2001 DA100 17/02/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
193676 2001 DN103 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
193677 2001 DH104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
193678 2001 DA105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
193679 2001 EO1 01/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193680 2001 EX1 01/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
193681 2001 EE8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
193682 2001 EH14 15/03/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
193683 2001 EO14 15/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193684 2001 EP15 14/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
193685 2001 EG16 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
193686 2001 EP25 15/03/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
193687 2001 ET27 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
193688 2001 FY2 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
193689 2001 FQ4 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
193690 2001 FE10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
193691 2001 FG11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
193692 2001 FA13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
193693 2001 FZ24 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
193694 2001 FK25 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
193695 2001 FU29 19/03/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
193696 2001 FN37 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
193697 2001 FV42 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
193698 2001 FR45 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193699 2001 FQ52 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
193700 2001 FV57 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL